1 jaar geleden. De EU werkt aan een nieuwe privacyregelgeving. De onderhandelingen tussen de lidstaten en de Europese instellingen verlopen moeizaam. Europees commissaris Viviane Reding heeft een verordening gemaakt, zonder ruimte voor interpretatie door de lidstaten. Met die uniformiteit wil Reding meer rechtszekerheid bieden en vermijden dat bedrijven zich vestigen in lidstaten met een lakse aanpak. Daardoor is er een intens gelobby dat de boel vertraagt. Niet alleen Facebook, Google en andere Amerikaanse giganten roeren zich, ook lokale bedrijven laten zich niet onbetuigd.
...

1 jaar geleden. De EU werkt aan een nieuwe privacyregelgeving. De onderhandelingen tussen de lidstaten en de Europese instellingen verlopen moeizaam. Europees commissaris Viviane Reding heeft een verordening gemaakt, zonder ruimte voor interpretatie door de lidstaten. Met die uniformiteit wil Reding meer rechtszekerheid bieden en vermijden dat bedrijven zich vestigen in lidstaten met een lakse aanpak. Daardoor is er een intens gelobby dat de boel vertraagt. Niet alleen Facebook, Google en andere Amerikaanse giganten roeren zich, ook lokale bedrijven laten zich niet onbetuigd. Nu. De raad van ministers bereikt een princiepsakkoord, maar die tekst moet nog door het Europees Parlement en de Commissie. Privacy-organisaties steigeren over de uitgelekte passages die bedrijven juridische dekking geven om zonder toestemming persoonsgegevens te verwerken. Ook staatssecretaris voor Privacy Bart Tommelein is ongelukkig over bepaalde passages. Privacyactivisten vrezen dat Europa hoe dan ook plat op zijn buik gaat voor bedrijven. Andere experts spreken dat tegen en zeggen dat de EU sowieso de strengste privacyregels ter wereld zal hebben. 10 jaar geleden. 'De opmerkelijke gedaanteverwisseling van Bekaert', zet Trends boven een artikel over Bekaert. De onderneming heeft haar 'prikkeldraadafdeling', waarmee het in 1880 allemaal begon, verkocht aan het investeringsfonds Gilde. Betafence wordt de nieuwe naam. "Een bedrijf om historische redenen houden? Sorry, dat is niet mijn opdracht", motiveert bestuursvoorzitter Paul Buysse de verkoop. De onderneming legt zich toe op een steeds bredere waaier van toepassingen van staaldraad. Het aandeel wordt beloond met een koersstijging tot 58,75 euro eind 2004. Nu. Bekaert beleeft zeven gouden jaren na de verkoop. Op 4 januari 2011 stijgt het aandeel naar een topkoers van net geen 88 euro. En het aandeel was in oktober 2010 al in drieën gesplitst. Bekaert fietst mee op de populariteit van zaagdraad voor de productie van zonnepanelen. Maar daarna gaat het bergaf. Bekaert is nog altijd op zoek naar de gouden formule, al doet het bedrijf het weer beter, na een herstructurering. Het aandeel schommelt rond 26 euro. Gezien de aandelensplitsing is dat beter dan eind 2004. Voorzitter Paul Buysse neemt afscheid tijdens de algemene vergadering van 2014. 20 jaar geleden. Tractebel bestaat 100 jaar. Onder leiding van Philippe Bodson wordt grote kuis gehouden binnen de niet-kernactiviteiten zoals visverwerking en bouwproducten, en gefocust op internationale energieprojecten. Het stopzetten in 1988 van de plannen voor een achtste kerncentrale is voor Tractebel het sein om internationaal door te breken, gefinancierd door het gewaarborgde dividend dat dochter Electrabel krijgt voor de Belgische stroomproductie. In januari wordt een contract van 500 miljoen dollar ondertekend om in Kazachstan twee krachtcentrales te bouwen en uit te baten. Nu. Bodson wint de discussie, maar verliest zijn job. Het Franse Suez koopt in 1988 de Generale Maatschappij, en bouwt zijn belang in Tractebel op tot 51 procent. Bodson stelt voor Tractebel en Electrabel te fuseren. In dat grote Belgische energiebedrijf zou het belang van Suez krimpen naar 27 procent. Die fusie wordt, na de vervanging van Bodson door Jean-Pierre Hansen, doorgevoerd door Tractebel volledig in te lijven, en vervolgens te laten kopen door Electrabel. Tractebel legt de basis voor de huidige divisie Energy International van GDF Suez. De naam leeft voort in Tractebel Engineering. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.