1 jaar geleden. Trends berekent hoeveel tak21-producten hebben opgebracht in 2013. Die verzekeringen brengen een gewaarborgde rente op, aangevuld met een winstdeelname. De totale opbrengsten schommelen in 2013 tussen 1,25 en 3,36 procent. U betaalt bij de instap een premietaks van 2 procent en instapkosten van 1,25 à 2,8 procent. Er zijn ook uitstapkosten. De opbrengsten worden fiscaal gunstig behandeld. U betaalt geen roerende voorheffing indien u de belegging minstens acht jaar aanhoudt en/of een overlijdensdekking hebt van minstens 130 procent van de gestorte premies.
...

1 jaar geleden. Trends berekent hoeveel tak21-producten hebben opgebracht in 2013. Die verzekeringen brengen een gewaarborgde rente op, aangevuld met een winstdeelname. De totale opbrengsten schommelen in 2013 tussen 1,25 en 3,36 procent. U betaalt bij de instap een premietaks van 2 procent en instapkosten van 1,25 à 2,8 procent. Er zijn ook uitstapkosten. De opbrengsten worden fiscaal gunstig behandeld. U betaalt geen roerende voorheffing indien u de belegging minstens acht jaar aanhoudt en/of een overlijdensdekking hebt van minstens 130 procent van de gestorte premies. Nu. Rond deze periode maken de verzekeraars de resultaten bekend van hun tak21-producten. De opbrengsten over 2014 zijn door de lage rente minder hoog dan in 2013. De rendementen zitten tussen 1 en 3,2 procent. Dit soort contracten blijft populair, maar is uw beleggingshorizon korter dan acht jaar, dan zijn er betere alternatieven. De roerende voorheffing kan nog altijd worden vermeden door de tak21 minstens acht jaar en één dag aan te houden. In politieke kringen leeft het idee om tak21- en tak23-contracten zwaarder te belasten en 25 procent roerende voorheffing op de opbrengsten toe te passen. 10 jaar geleden. In navolging van uitspraken van BVAS-topman Marc Moens over de privatisering van de gezondheidszorg, bekijkt Trends hoeveel de patiënt betaalt in België. Dat blijkt in ons land hoger te zijn dan in Nederland en Duitsland. Sinds 1990 is het publieke aandeel in de zorg relatief gedaald met 12,5 procentpunt. De privéfinanciering zit vooral bij de patiënt. Die betaalt via het remgeld 20,9 procent van de rekening en slechts 5,4 procent valt ten laste van de aanvullende verzekeringen. De privatiseringsdiscussie past in de strijd tegen de forse uitgavengroei van de ziekteverzekering. Nu. De regering-Michel heeft de groeinorm bevroren op 1,5 procent. De regio's beheren een groter deel van de bevoegdheden in de zorg. Discussies over de sluipende privatisering zijn er niet minder om geworden. Er zijn steeds meer behandelingen die zo duur zijn dat een Riziv-terugbetaling moeilijker wordt. In mei vorig jaar kent de regering de uitbating van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent toe aan Sodexo. Intussen ziet de patiënt zijn gezondheidsfactuur stijgen. Bijvoorbeeld via de premie voor de Vlaamse zorgverzekering, die is verdubbeld. Of omdat er vanaf dit jaar een uniform remgeldtarief voor specialistenbezoek is. 20 jaar geleden. De scheepvaartgroep Ahlers komt na de uitkoop van de Duitse aandeelhouder Stinnes volledig in handen van Christian Leysen. Die bouwde met zijn vader André Leysen de scheepsagentuur uit tot een groep rond scheepsmanagement, landlogistiek, lijndiensten, makelaardij en consultancy met steunpunten in Rusland, India en China. Christian Leysen is allesbehalve vlot te noemen en zelfs wat hoekig. Zijn broer Thomas is actief in de grondstoffenhandel. Hun vader staat op het punt Achter de spiegel uit te brengen, een boek over zijn verleden bij Hitlerjeugd Vlaanderen. Nu. Christian Leysen wordt in 2000 Antwerps gemeenteraadslid voor Open Vld, maar wordt geen havenschepen. Collega Luc Bungeneers blokkeert dat om zijn eigen mandaat binnen te kunnen halen. In 2003 stapt Leysen uit de politiek, maar hij blijft een politiek figuur. Hij engageert zich sterk in de zoektocht naar een alternatief voor de plannen rond de Oosterweelverbinding. Ahlers blijft een maritieme pijler, met een derde van zijn activiteiten in Sint-Petersburg. Thomas Leysen bouwt Umicore uit tot een beursklepper, is met Corelio actief in Nederland en is voorzitter van KBC Groep. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.