1 jaar geleden. Het aantal hightechbanen in België is in tien jaar met 100.000 gestegen, leert een onderzoek van Vives. Technologie is niet beperkt tot een paar sectoren. Meer en meer industrieën maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Sinds 2000 is het aantal hightechbanen in België gestegen met 22,3 procent, naar 549.000 in 2011. De gemiddelde stijging in de Europese Unie in die periode is 20 procent. De sector is daarmee goed voor 12,2 procent van de Belgische werkgelegenheid. In de Europese Unie zijn er 21,8 miljoen hightechbanen, of 10 procent van het totaal.
...

1 jaar geleden. Het aantal hightechbanen in België is in tien jaar met 100.000 gestegen, leert een onderzoek van Vives. Technologie is niet beperkt tot een paar sectoren. Meer en meer industrieën maken gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Sinds 2000 is het aantal hightechbanen in België gestegen met 22,3 procent, naar 549.000 in 2011. De gemiddelde stijging in de Europese Unie in die periode is 20 procent. De sector is daarmee goed voor 12,2 procent van de Belgische werkgelegenheid. In de Europese Unie zijn er 21,8 miljoen hightechbanen, of 10 procent van het totaal. Nu. Het aantal kennisbanen in België blijft stabiel. De hightechsector steunt vooral op biotech en farma. Maar ook in klassiekere sectoren zijn er almaar meer hightechbanen, bijvoorbeeld in de metaalverwerkende industrie en textiel. Ondanks het feit dat die jobs minder gevoelig zijn voor de hoge loonkosten, waarschuwen werkgevers dat de Belgische kennisbedrijven nog altijd te weinig exporteren. Het aandeel van de hightechexport in de uitvoer bedraagt in ons land maar 8,6 procent, terwijl het gemiddelde van de EU 15,6 procent bedraagt. 10 jaar geleden. In de federale begroting van 2005 schrijft de regering 7,63 miljard euro in (2,6 % van het bbp) om de pensioenen van zowat alle Belgische ambtenaren te betalen. Dat is 4,5 procent meer dan in 2004. De pensioenuitgaven voor ambtenaren stijgen sterk omdat die veel royaler zijn dan de pensioenen van werknemers of zelfstandigen. Ze worden berekend op de laatste vijf jaar van de loopbaan en aangepast aan de reële loonstijgingen. Bovendien stappen ambtenaren veel sneller uit het arbeidscircuit. Nu. De kostprijs van de ambtenarenpensioenen is opgelopen tot 10 miljard euro per jaar. Om de stijgende uitgaven voor die pensioenen onder controle te houden, heeft de regering-Michel besloten aanpassingen door te voeren. Zo is er een geleidelijke afbouw van de zogenaamde diplomabonificatie, het meetellen van studiejaren van ambtenaren als gewerkte jaren. Voor de berekening van het pensioenbedrag tellen de studiejaren vooralsnog wél mee. Aan de hoogte van het pensioen verandert met andere woorden niets. Ambtenaren zullen wel langer moeten werken voor hetzelfde pensioen. 20 jaar geleden. Het doek valt formeel pas enkele weken later, maar het geloof in een goede afloop voor de Boelwerf is weg in Temse. De vakbonden hebben verzet aangetekend tegen het tweede faillissement en bezetten de werf. Na het eerste faillissement is de band tussen de werf en de lokale economie al grotendeels doorgeknipt. Aan het plan van Netfuel, dat 600 jobs zou redden, wordt weinig geloof gehecht. Van de reconversie wordt weinig verwacht. De gemeentekas ziet veel belastinginkomsten verdwijnen, terwijl wordt berekend dat de werkloosheid met liefst 40 procent zal toenemen. Nu. De 1100 werknemers krijgen een gouden handdruk van gemiddeld bijna 25.000 euro, de meest royale sociale enveloppe tot dan toe. Eind 2001 worden de aannemers Dirk Cordeel en Greg Aertssen voor 18,6 miljoen euro definitief eigenaar van de 86 ha grote site. Zij toverden de voormalige scheepswerf om tot De Zaat: een woon- en bedrijvenpark, waar ook de gemeentelijke administratie een plaats vindt. Mede door de nieuwe verkavelingen en de verdubbeling van de Scheldebrug heeft Luc De Ryck, burgemeester sinds 1993, het inwoneraantal sindsdien zien aandikken met 4000 tot 29.000. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.