1 jaar geleden. Trends doorprikt de mythe dat schaliegas in Europa voor een vergelijkbare boom zal zorgen als in de Verenigde Staten. Daar leidde de grootscheepse exploratie van schaliegas tot een golf van herindustrialisering. In Europa zijn de voorraden beperkter en moeilijker te ontginnen. Polen en het Verenigd Koninkrijk nemen het voortouw, terwijl Frankrijk op de rem gaat staan. De chemiefederatie essenscia pleit voor proefboringen, maar zelfs dat ligt moeilijk. Om gas goedkoper te maken, moet Europa vooral zijn gasmarkt hervormen, vindt het Internationaal Energie Agentschap.
...

1 jaar geleden. Trends doorprikt de mythe dat schaliegas in Europa voor een vergelijkbare boom zal zorgen als in de Verenigde Staten. Daar leidde de grootscheepse exploratie van schaliegas tot een golf van herindustrialisering. In Europa zijn de voorraden beperkter en moeilijker te ontginnen. Polen en het Verenigd Koninkrijk nemen het voortouw, terwijl Frankrijk op de rem gaat staan. De chemiefederatie essenscia pleit voor proefboringen, maar zelfs dat ligt moeilijk. Om gas goedkoper te maken, moet Europa vooral zijn gasmarkt hervormen, vindt het Internationaal Energie Agentschap. Nu. Schaliegas blijft politiek gevoelig liggen. De Vlaamse regering is al in lopende zaken wanneer ze een moratorium afkondigt op het onderzoek naar de ontginning van schaliegas in Vlaanderen. Duitsland daarentegen zet bijna gelijktijdig de deur open voor de ontginning ervan. Door de crisis in Oekraïne wil het de exploitatie toelaten, weliswaar onder strenge voorwaarden. Intussen blijft het concurrentienadeel groeien: volgens het Internationaal Energie Agentschap zal elektriciteit tegen 2035 in Europa en Japan ongeveer dubbel zo duur zijn als in de Verenigde Staten. 10 jaar geleden. Slechts één op de vier 55-plussers is aan de slag. Van de Belgen ouder dan 50 jaar heeft vier op de tien een baan. Voor de regering-Verhofstadt II is dat een onaanvaardbaar laag percentage. Een van de oorzaken van het probleem is het brugpensioen. Ondanks verstrengingen van het stelsel -- in de jaren negentig is de brugpensioenleeftijd opgetrokken van 56 tot 58 jaar -- telt België nog altijd 108.000 bruggepensioneerden. Minister van Werk Freya Van Den Bossche (sp.a) wil dat aantal verlagen door onder meer de goedkope brugpensioenregelingen (de zogenoemde Canada Dry) aan te pakken. Nu. Het brugpensioen wordt met het Generatiepact strenger en duurder. Een grotere hervorming komt er met de regering-Di Rupo. Het wordt omgedoopt tot stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en de klassieke brugpensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 60 jaar. Maar voor bedrijven in moeilijkheden blijft het brugpensioen tot 55 jaar of zelfs iets vroeger nog mogelijk. Die hervorming heeft gemaakt dat 55 procent van de 50-plussers aan de slag is. Budgettair is de verstrenging van het brugpensioen een mager beestje: de maatregel doet de vergrijzingskosten tussen 2011 en 2017 met amper 0,1 procent van het bbp dalen. 20 jaar geleden. European University is een privébusinessschool die bijna vierduizend studenten telt over een netwerk van campussen. De school is opgericht in Antwerpen, maar heeft ook campussen in Montreux, München en Barcelona. In Vlaanderen heeft ze geen internationale erkenning, maar stichter Xavier Nieberding is er wel in geslaagd om in twintig jaar een multinational uit te bouwen met een omzet van 32 miljoen euro. Studenten betalen een hoog inschrijvingsgeld. De onderwijsinstelling heeft in Vlaanderen veeleer een omstreden reputatie. Nu. In 1998 neemt een Zwitsers-Amerikaans consortium gelieerd met Opus Dei het handelsfonds van European University over. In de daaropvolgende jaren spannen ex-studenten van de privéschool een rechtszaak aan tegen Nieberding. Ze beweren dat ze veel geld hebben betaald om een waardeloos diploma te behalen. Later blijkt dat andere privéscholen hebben betaald om European University in een slecht daglicht te stellen. De school leeft voort als privé-universiteit met twee campussen in Zwitserland, één in Barcelona en één in München. De decaan is Dirk Craen, de rechterhand van Nieberding, die de campus in Montreux heeft gesticht. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.