1 jaar geleden. Trends praat met Karel De Boeck, de CEO van Dexia. Een andere boekhoudkundige waardering van de derivaten zadelt de restbank met een enkele honderden miljoenen euro's bijkomend, niet-ingecalculeerd verlies op. De Boeck geeft toe dat de kapitaalbasis van Dexia, na aftrek van de onderliggende verliezen op de beleggingsportefeuille, smal is. De bank moet er alles aan doen om zo weinig mogelijk verliezen te incasseren en de reglementaire kapitaalratio's te respecteren. "Of dat zal kunnen zonder bijkomende kapitaalinjectie weet vandaag niemand", besluit De Boeck.
...

1 jaar geleden. Trends praat met Karel De Boeck, de CEO van Dexia. Een andere boekhoudkundige waardering van de derivaten zadelt de restbank met een enkele honderden miljoenen euro's bijkomend, niet-ingecalculeerd verlies op. De Boeck geeft toe dat de kapitaalbasis van Dexia, na aftrek van de onderliggende verliezen op de beleggingsportefeuille, smal is. De bank moet er alles aan doen om zo weinig mogelijk verliezen te incasseren en de reglementaire kapitaalratio's te respecteren. "Of dat zal kunnen zonder bijkomende kapitaalinjectie weet vandaag niemand", besluit De Boeck. Nu. De liquidatie van de restbank kan de Belgische belastingbetaler 40 miljard euro kosten. Maar er is ook positief nieuws. De Europese toezichthouders voorzien in een milder regime van stresstesten. De NBB kende een uitzondering toe op de nieuwe kapitaalregels van Bazel III, waardoor de bank papieren minwaardes op staatsobligaties niet moet aftrekken van haar kapitaalbuffer. De Franse regering keurde een reparatiewet goed, die Dexia beschermt tegen schadeclaims van Franse gemeenten over de rentevoet. De financieringskosten daalden, waardoor Dexia zijn verliescijfers kan drukken. 10 jaar geleden. "Vlaanderen blijft het brein van Janssen Pharmaceutica." Dat zegt Ajit Shetty, toen CEO van het farmabedrijf uit Beerse. Shetty, die een handvol maanden later verkozen wordt tot Manager van het Jaar 2004, countert de vrees dat in Beerse en Geel een pak banen verdwijnen door de lokroep van de lage lonen in Azië. "Er is geen sprake van om hier productie af te bouwen en ginds op te bouwen", zegt Shetty. "Trouwens, Janssen produceert in China voor de Chinese markt, niet voor de export." Nu. Janssen heeft sindsdien enkele herstructureringen moeten slikken, maar floreert nog volop in de Kempen. Janssen heeft recentelijk investeringen in Geel en Beerse aangekondigd en beide vestigingen draaien op volle capaciteit. Tom Heyman, die Shetty eind 2008 opvolgde als CEO van Janssen Pharma, waarschuwt toch voor overdreven optimisme. "Ik beloof niet dat hier nooit meer zal worden geherstructureerd", zegt Heyman al herhaaldelijk in Trends. "Ik weiger de mensen blaasjes wijs te maken. Onze industrie drijft op wetenschap, en die is per definitie onvoorspelbaar." 20 jaar geleden. De Belgische staat is een spilzieke huisvader. Sinds 1989 zijn de overheidsuitgaven met 10 procentpunt gestegen. Exclusief rentelasten is er een toename van 8 procentpunt. Een contrast met de periode 1984-1989, toen de uitgaven exclusief rentelasten duidelijk daalden. Vooral onder regering-Dehaene I, die sinds 1992 aan de macht is, rijzen de overheidsuitgaven de pan uit. Vooral de uitgaven in de gezondheidszorg exploderen; ze nemen in drie jaar tijd met bijna 20 procent toe. Nu. De overheidsuitgaven stijgen al jaren. Exclusief rentelasten pieken ze op 54 procent van het bbp. De sterke toename is maar voor een deel te verklaren door de gevolgen van de financiële crisis van 2008, die onder andere geleid heeft tot meer uitgaven voor werkloosheid. Eigenlijk heeft de Belgische overheid al meer dan tien jaar een gat in haar hand. Vooral de uitgaven in de gezondheidszorg zijn moeilijk onder controle te houden. Om de begrotingsdoelstellingen te halen, gaan die stijgende overheidsuitgaven hand in hand met belastingverhogingen. België behoort tot de top drie van de industrielanden met de hoogste belastingdruk. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.