1 jaar geleden. "Bedrijven betalen nauwelijks tot geen belastingen." Die oneliner is populair bij sommige politici, maar hij klopt niet. De honderd Belgische bedrijven die de meeste lasten betalen, dragen per jaar 9,3 miljard euro af aan de overheid. Het gaat niet alleen om vennootschapsbelasting, maar ook om patronale bijdragen en een honderdtal andere heffingen zoals belastingen op onroerend goed, milieubelastingen, belastingen op allerhande activa, lokale heffingen, registratierechten, verkeersbelastingen, het Eurovignet, enzovoort.
...

1 jaar geleden. "Bedrijven betalen nauwelijks tot geen belastingen." Die oneliner is populair bij sommige politici, maar hij klopt niet. De honderd Belgische bedrijven die de meeste lasten betalen, dragen per jaar 9,3 miljard euro af aan de overheid. Het gaat niet alleen om vennootschapsbelasting, maar ook om patronale bijdragen en een honderdtal andere heffingen zoals belastingen op onroerend goed, milieubelastingen, belastingen op allerhande activa, lokale heffingen, registratierechten, verkeersbelastingen, het Eurovignet, enzovoort. Nu. In de aanloop naar de verkiezingen blijven de PS en vooral PvdA+ hameren op extra belastingen voor bedrijven. Daarbij focussen ze steevast op de vennootschapsbelasting. De andere heffingen laten ze onvermeld. De PS is van oordeel dat de notionele-intrestaftrek het beste wordt afgeschaft, tenzij voor kmo's die voor extra werkgelegenheid zorgen. De werkgevers blijven pleiten voor belastingverlagingen. En als de belastingdruk toch dezelfde blijft, moet de taxshift op zijn minst de lasten op arbeid verminderen. 10 jaar geleden. De Bank van de Post wil meer bank en minder post worden. Daarvoor moet de instelling haar identiteit in de 1300 postkantoren beter tot uiting doen komen. Met partner Fortis (50 % van het kapitaal) is afgesproken dat de efficiëntie en de professionaliteit van het personeel omhoog moet. Een overeenkomst met Western Union voor internationale geldtransfers staat in de steigers. "Een sterke postbank kan het zwaar verlieslatende retailnetwerk van De Post ondersteunen en beter doen renderen", zegt directeur Carl Holsters. Nu. De Bank van de Post heet sinds eind 2012 bpost bank, en is daarmee de naamsverandering van het moederhuis gevolgd. De fiftyfifty joint venture met BNP Paribas Fortis werd met zeven jaar verlengd tot eind 2021. De twee partijen beslisten samen 100 miljoen euro vers kapitaal in hun dochter te investeren. Dankzij een eenvoudig en veilig aanbod van basisproducten en een moderner imago is bpost bank vooral sinds 2009 gegroeid. Met een beheerd vermogen van 10 miljard euro is de bank nu het nummer negen op de Belgische markt. Het aantal kantoren is gekrompen tot iets meer dan 600. 20 jaar geleden. De Nederlandse Triodos Bank zet de stap naar Vlaanderen en neemt een vliegende start. In zes maanden zamelt de bank 5 miljoen euro spaargeld in, die meteen wordt omgezet in 2,5 miljoen euro kredieten aan ecologische, sociale en culturele projecten. Triodos Bank wil zich in België niet profileren als een concurrent van de grootbanken, maar in eerste instantie bewijzen dat ethisch bankieren geen hobbyisme is. Het aanbod blijft beperkt tot enkele spaarproducten en investeringskredieten voor projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Nu. Na de financiële crisis groeit de interesse voor ethisch bankieren en versnelt de groei van Triodos Bank. Toch blijft de instelling met 64.000 klanten en 1,3 miljard euro aan spaardeposito's een kleine speler in België. Topman Olivier Marquet wil Triodos de komende jaren uitbouwen tot een volwaardige financiële speler. De bank mikt op korte termijn op 100.000 klanten. De groei moet komen van een verruiming van het productaanbod -- onder meer met zichtrekeningen en debetkaarten -- en de opening van eigen kantoren. Het eerste agentschap gaat dit jaar open in Gent. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.