1 jaar geleden. De regering wil de loonkostenhandicap van 5,1 procent tegenover de buurlanden wegwerken door geen reële loonstijgingen meer toe te staan, de indexkorf aan te passen en lastenverlagingen door te voeren. Trends berekent dat een netto-indexering van de lonen beter is. Een netto-index houdt in dat niet de bruto- maar de nettolonen aan de index worden aangepast. Dat kan jaarlijks 27.000 jobs creëren. Werkgevers zijn niet tegen. Vakbonden wel, omdat met een netto-indexering minder sociale bijdragen worden betaald, wat de sociale zekerheid in gevaar brengt.Nu. De automatische loonindexering mocht niet worden aangepakt, staat in het regeerakkoord en de PS ziet er rigoureus op toe dat dit gebeurt. Afgezien van een andere ber...

1 jaar geleden. De regering wil de loonkostenhandicap van 5,1 procent tegenover de buurlanden wegwerken door geen reële loonstijgingen meer toe te staan, de indexkorf aan te passen en lastenverlagingen door te voeren. Trends berekent dat een netto-indexering van de lonen beter is. Een netto-index houdt in dat niet de bruto- maar de nettolonen aan de index worden aangepast. Dat kan jaarlijks 27.000 jobs creëren. Werkgevers zijn niet tegen. Vakbonden wel, omdat met een netto-indexering minder sociale bijdragen worden betaald, wat de sociale zekerheid in gevaar brengt.Nu. De automatische loonindexering mocht niet worden aangepakt, staat in het regeerakkoord en de PS ziet er rigoureus op toe dat dit gebeurt. Afgezien van een andere berekening van de indexkorf -- een groter gewicht aan discount- en privatelabelproducten -- blijft het stelsel gehandhaafd. Vicepremier Johan Vande Lanotte (sp.a) heeft er met zijn plan om de btw op energie te verlagen wel voor gezorgd dat de volgende indexaanpassing in 2014 normaal met een aantal maanden wordt uitgesteld. Doordat de energieprijzen minder snel stijgen, worden ook de lonen later bijgesteld. 10 jaar geleden. Paul Janssen, de stichter en bezieler van Janssen Pharmaceutica, is op 11 november 2003 overleden. Trends zoomt enkele weken later in op de erfenis van Dokter Paul, wiens naam tot in China klinkt als een klok. Onder zijn impuls is het farmaceutische bedrijf in Beerse uitgegroeid tot de ruggengraat van het concern Johnson & Johnson (J&J), dat Janssen Pharma in 1961 heeft overgenomen. Ruim 100 octrooien en tachtig geneesmiddelen heeft de aanpak van Dokter Paul op- geleverd. Onder de vroegere medewerkers zijn namen als Paul Stoffels en Geert Cauwenberghs. Nu. De erfenis van Dokter Paul is intact gebleven. Janssen Pharma draait geolied en bouwt onder leiding van topman Tom Heyman voort aan de verankering in de Kempen. De impact van een herstructurering is weggewerkt, en het bedrijf telt nog altijd zo'n 4000 werknemers. Intussen houden tientallen voormalige werknemers, die schatplichtig zijn aan Paul Janssen, zijn herinnering levend in vele biotech- en farmabedrijven in binnen- en buitenland. Niet het minst Stoffels, die bij J&J de farmatak van het concern leidt. Cauwenbergh is intussen CEO van het beloftevolle Amerikaanse biotechbedrijf RXi Pharmaceuticals. 20 jaar geleden. Bedrijven op de vlucht. Wie dooft het licht? De titels in Trends liegen er niet om. De Belgische loonkosten moeten drastisch omlaag, de productiviteit omhoog. Zo niet verdwijnen voor 1996 in België tienduizenden jobs omdat bedrijven hun productie naar het buitenland verschuiven of zich elders gaan bevoorraden. Typevoorbeelden: de diamant- en textielsector. Bedrijven die hier blijven, doen dat vooral wegens de al gedane investeringen. Dat blijkt uit een enquête bij 100 Belgische topmanagers. Precies de helft van hen koestert plannen om binnen de drie jaar dochter- of zusterfirma's op te richten in lagelonenlanden. Nu. Veel banen in de productie, vooral van hoge volumegoederen, zijn verdwenen. Al zijn sommige bedrijven erin geslaagd het aantal jobs in België uit te breiden, door te focussen op meer gespecialiseerde productie en onderzoek en ontwikkeling. De klachten over de concurrentiekracht blijven wel onverminderd gelden. De regering-Di Rupo feliciteert zichzelf met een competitiviteitspact dat de loonkostenhandicap tegenover de buurlanden tegen 2019 moet terugdringen van 5,1 tot 0,3 procent. Maar de werkgeversfederaties wijzen erop dat die handicap nu al 16,4 procent bedraagt, en dat de meeste maatregelen te sterk in de tijd worden gespreid. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.