1 jaar geleden. De financiële crisis heeft Ierland zwaar getroffen. De daling van de huizenprijzen met 40 procent heeft de val van de Ierse banken ingeluid. De banknationalisering heeft de overheid al 63 miljard euro gekost -- 40 procent van het bbp -- en de werkloosheid is opgelopen tot 15 procent. Het land moest 85 miljard euro lenen bij Europa en het IMF. Toch gloort na vier jaar crisis licht aan het einde van de tunnel. De vastgoedprijzen stabiliseren, de banken zijn gesaneerd en het concurrentievermogen van de Ierse exportsector is hersteld. Het land kan hopen op economisch herstel.
...

1 jaar geleden. De financiële crisis heeft Ierland zwaar getroffen. De daling van de huizenprijzen met 40 procent heeft de val van de Ierse banken ingeluid. De banknationalisering heeft de overheid al 63 miljard euro gekost -- 40 procent van het bbp -- en de werkloosheid is opgelopen tot 15 procent. Het land moest 85 miljard euro lenen bij Europa en het IMF. Toch gloort na vier jaar crisis licht aan het einde van de tunnel. De vastgoedprijzen stabiliseren, de banken zijn gesaneerd en het concurrentievermogen van de Ierse exportsector is hersteld. Het land kan hopen op economisch herstel. Nu. Ierland lijkt definitief aan de beterhand. In het tweede kwartaal van dit jaar liet het een vijf jaar durende recessie achter zich. Volgend jaar wordt een groei verwacht van 2,7 procent. Daarmee laat Ierland de rest van de eurozone ver achter zich. De groei komt vooral van de export. De binnenlandse consumptie blijft zwak door de hoge werkloosheid en de zware hypotheekschulden van de gezinnen. De opofferingen van de bevolking hebben wel vruchten afgeworpen. De rente op Ierse staatsobligaties is fors gedaald, en het land wil nog deze maand starten met de terugbetaling van de Europese steun. 10 jaar geleden. Een rechter verplicht een bank klanteninformatie door te geven aan de fiscale administratie, omdat er een vermoeden van belastingfraude is. Vroeger kreeg de fiscus enkel inlichtingen in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Fiscalisten vrezen dat met deze uitspraak het bankgeheim doorbroken wordt. Duizenden Belgen hangt een boete en zelfs een veroordeling wegens belastingontduiking boven het hoofd. Fiscale amnestie, de betaling van een boete die de belastingplichtige voor de rest bevrijdt, kan soelaas bieden. Nu. Door een Europese richtlijn wordt het bankgeheim in 2011 voort uitgehold. Eenbuitenlandse belastingadministratie kan zonder problemen financiële informatie opvragen, en ook voor binnenlandse klanten is er een versoepeling. België, Luxemburg en recentelijk ook Zwitserland en Liechtenstein tekenen de conventie over wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken. Dat gebeurt onder druk van de Amerikanen, die banken die geen informatie willen delen zwaar dreigen te beboeten. De fiscale amnestie is aan een derde ronde toe. 20 jaar geleden. Monopolist Distrigas staat voor een omwenteling. De overheid wil haar 50 procentbelang (via NIM) verkopen. Dat lokt interesse van Tractebel, industrieel Johan Vets, de zakenbankholding Brinvest en British Gas, terwijl Vlaams minister-president Luc Van den Brande pleit voor een beursgang. Reden van de interesse: gas wordt steeds belangrijker voor de elektriciteitsproductie en België ziet zijn belang als doorvoerland van gas groeien. Tegelijk is er Europese druk om de energiemarkt te liberaliseren. Al is die beperkt: elke regering kan gasimport weigeren, indien het economisch evenwicht van de nationale gasmaatschappij in gevaar wordt gebracht. Nu. De tandem Tractebel/Ackermans & van Haaren wint de strijd. Met de opslorping van Tractebel door Electrabel komt de facto het Franse Suez aan het stuur. Aan de vooravond van de vrijmaking van de energiemarkt wordt het bedrijf in 2001 opgesplitst in de gasnetbeheerder Fluxys en de gasverkoper Distrigas. Bij de fusie van Suez met Gaz de France tot GDF Suez beslist Europa dat Distrigas moet worden verkocht. Het bedrijf gaat in mei 2008 voor 2,7 miljard euro over naar het Italiaanse Eni. Twee jaar later verkoopt GDF Suez ook zijn belang in Fluxys aan de gemeentelijke holding Publigas, dat Fluxus steunt in zijn groei als Europese hub voor gastransport. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.