1 jaar geleden. De fiscus valt geregeld zonder gerechtelijk bevel binnen bij ondernemingen om informatie te zoeken waarmee ze belastingen en boetes kan opleggen. Zo heeft de BBI bij Optima Bank tijdens een bedrijfsbezoek bedrijfsinformatie meegenomen. Wetswijzigingen en rondzendbrieven van de fiscus leidden ertoe dat belastingconstructies steeds vaker worden bestempeld als een fiscaal misbruik. Ook wordt de monsterboete van 309 procent op geheime commissielonen uitgebreid tot alle betwiste uitgaven.
...

1 jaar geleden. De fiscus valt geregeld zonder gerechtelijk bevel binnen bij ondernemingen om informatie te zoeken waarmee ze belastingen en boetes kan opleggen. Zo heeft de BBI bij Optima Bank tijdens een bedrijfsbezoek bedrijfsinformatie meegenomen. Wetswijzigingen en rondzendbrieven van de fiscus leidden ertoe dat belastingconstructies steeds vaker worden bestempeld als een fiscaal misbruik. Ook wordt de monsterboete van 309 procent op geheime commissielonen uitgebreid tot alle betwiste uitgaven. Nu. Optima Bank haalt zijn gelijk voor de rechtbank, die het bezoek van de BBI bestempelt als een huiszoeking. De monsterboete van 309 procent wordt met twee rondzendbrieven beperkt. De fiscus mag ze enkel nog opleggen als de belastingplichtige weigert het toegestane voordeel via zijn personenbelasting te laten belasten. De vrije beroepen worden wel strenger gecontroleerd. Ook de rondzendbrief die de gesplitste aankoop van een woning om fiscale redenen bemoeilijkte, wordt aangepast in het voordeel van de belastingbetaler. 10 jaar geleden. Brussel telt 2000 tot 3000 belangenorganisaties en er zijn 10.000 tot 30.000 lobbyisten actief. De middelen van de non-profitorganisaties, die vaak zijn aangewezen op vrijwilligers, steken schril af tegen die van de privésector. Maar de beste lobbyisten zijn de regeringsleiders en de politici zelf. Ook de macht van de boerenorganisaties is groot. Zo slagen ze erin de radicale landbouwhervorming die commissaris van Landbouw Franz Fischler wilde doorvoeren, fors af te zwakken. Nu. De Europese lobbyisten moeten zich registreren, anders komen ze het Europees Parlement niet meer in. Eind juni 2013 zijn ruim 5700 belangenvertegenwoordigers aangemeld. De commissie Constitutionele Zaken van het Europees Parlement werkt aan plannen om hun voetafdruk in rapporten op te nemen, waarbij de verslaggevers melden welke lobbyisten ze op bezoek hebben gekregen. John Dalli, de eurocommissaris voor Gezondheid, moet in 2012 aftreden na beschuldigingen van corruptie door de tabakslobby. Hij had bovendien verzwegen dat hij met tabakslobbyisten had gepraat. 20 jaar geleden. Barco is na moeilijke jaren overeind geklauterd. Barco Creative Systems is gefuseerd met DISC en Aesthedes tot Barco Graphics. Het succes straalt uit de projectoren. De nettowinstmarge bedraagt 7,3 procent. Een vijfde van de omzet komt uit het oosten. Barco wordt geleid door CEO Hugo Vandamme en voorzitter Erik Dejonghe. Vijf 'waarheden' zijn het geheim van hun succes: focus op de top; decentraliseer; speur internationaal naar technologie en verkoop die internationaal; geef buitenlandse dochters een buitenlands management; en maak geen standaardproducten. Nu. Barco boekt in twaalf maanden 1,22 miljard euro omzet, met een nettowinstmarge van 5,3 procent in het jongste halfjaar. Digitale cinemaprojectie, controlekamers en medische beeldschermen zijn de drijvende activiteiten. Onder CEO Eric Van Zele zien de waarheden er anders uit: focus op de top, maar pak de concurrentie al in het middensegment aan; versnipper de inkoop-, distributie- en productieprocessen niet; ontwerp met het oog op lage productie- en onderhoudskosten (en mik niet enkel op topprestaties); bouw prijsvechters in lagelonenlanden of koop ze elders in; en volume telt. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.