1 jaar geleden.

De antimisbruikbepaling is herschreven. Voortaan moet de belastingplichtige voor elke fiscale constructie kunnen aantonen dat hij daarbij ook een niet-fiscaal motief heeft. Die aanpassing geldt niet alleen voor de inkomstenbelasting, ook voor de registratie- en successierechten. Als het om successieplanning gaat, heeft de fiscus ook een zwarte lijst van constructies. Vooral de aankoop van vastgoed, het vruchtgebruik door de ouders en de blote eigendom door de kinderen, voorafgegaan door een schenking door de ouders aan de kinderen, is een doorn in het oog van de fiscus.
...

De antimisbruikbepaling is herschreven. Voortaan moet de belastingplichtige voor elke fiscale constructie kunnen aantonen dat hij daarbij ook een niet-fiscaal motief heeft. Die aanpassing geldt niet alleen voor de inkomstenbelasting, ook voor de registratie- en successierechten. Als het om successieplanning gaat, heeft de fiscus ook een zwarte lijst van constructies. Vooral de aankoop van vastgoed, het vruchtgebruik door de ouders en de blote eigendom door de kinderen, voorafgegaan door een schenking door de ouders aan de kinderen, is een doorn in het oog van de fiscus.De onduidelijkheid blijft groot. In een nieuwe circulaire zegt de fiscus dat de gesplitste aankoop die wordt voorafgegaan door een schenking niet meer wordt aanvaard. Als ouders een schenking aan de kinderen doen die ze vervolgens gebruiken om de blote eigendom van een pand te kopen terwijl de ouders het vruchtgebruik van hetzelfde pand kopen, dan moeten de kinderen op de schenking altijd successierechten betalen als een van de ouders sterft. Toch blijft het mogelijk een gesplitste aankoop te doen, als hij maar niet wordt voorafgegaan door een schenking van de ouders aan de kinderen.In een uitgebreid interview met de topmensen Luc Geuten en Léon Seynaeve belicht Trends de winkelketengroep Mitiska. Die ligt op dat moment in de touwen, na een mokerslag door de mislukte overname van tapijtenwinkels in Duitsland. Mitiska, toen onder meer eigenaar van Carpetland en Brantano, was in eigen land jaren bewonderd voor zijn vernuft in de waardecreatie met baanwinkels. Dat wordt bekroond met een beursgang in 1999 aan 34 euro per aandeel. In augustus 2003 keldert het aandeel tot 2,86 euro.Luc Geuten kan de verwachtingen van de beleggers nog deels inlossen, maar het gros van de belangrijke participaties wordt de daaropvolgende jaren verkocht. Eind maart 2009 lanceert Geuten een uitkoopbod op Mitiska aan 13,75 euro per aandeel. De langetermijnbelegger is eraan voor de moeite. Maar wie in het dieptepunt van de beursellende het aandeel oppikt (1,46 euro in maart 2003), kan likkebaarden met de verworven winst.Europa kampt met een recessie en het aantal werklozen in de Europese Unie loopt op tot 18 miljoen. Europees Commissaris Jacques Delors wil een Europees plan om de werkloosheid aan te pakken. Hij denkt aan lagere lasten op arbeid en een betere begeleiding van de werklozen. Maar het flexibeler maken van de arbeidsmarkt door ontslag en aanwerving gemakkelijker te maken, is niet aan de orde. Delors bestendigt daarmee de tweespalt tussen enerzijds insiders op de arbeidsmarkt die een vaste job hebben en anderzijds outsiders die in de werkloosheid vast zitten.De uitgebreide Europese Unie telt 26 miljoen werklozen. Dit hoge cijfer is vooral een gevolg van de eurocrisis, die in Zuid-Europa een echte ravage aanricht onder de jongeren. In sommige landen overstijgt de jeugdwerkloosheid de 50 procent. In juni 2013 maakt de Commissie 8 miljard euro vrij voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Maar het blijven de staten die iets willen doen aan dit sociale drama. Onder druk van de Commissie wordt gekozen voor een interne devaluatie om de economie concurrentiëler te maken. De minister-president van Beieren wil het probleem oplossen door werkloze Zuid-Europeanen naar Duitsland te lokken.In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.