1 jaar geleden.

Trends vergelijkt de lonen van de Belgische CEO's met die van hun collega's in dezelfde sectoren elders in Europa. Daaruit blijkt dat de Belgische CEO niet overdreven veel verdient. Een uitschieter is Ducko Sickinghe, de CEO van het telecommunicatiebedrijf Telenet. Een andere opvallende vaststelling is dat de lonen in de financiële sector laag zijn. Dat is een gevolg van de bankencrisis.
...

Trends vergelijkt de lonen van de Belgische CEO's met die van hun collega's in dezelfde sectoren elders in Europa. Daaruit blijkt dat de Belgische CEO niet overdreven veel verdient. Een uitschieter is Ducko Sickinghe, de CEO van het telecommunicatiebedrijf Telenet. Een andere opvallende vaststelling is dat de lonen in de financiële sector laag zijn. Dat is een gevolg van de bankencrisis.Het is crisis voor iedereen. Uit een onderzoek van De Tijd van eind maart blijkt dat het gemiddelde loon van zeventien van de twintig CEO's van de ondernemingen in de Bel-20 met een tiende is gezakt. Het gemiddelde brutoloon klokt af op 1,96 miljoen euro. De daling is vooral een gevolg van de gedaalde bonussen. Bert De Graeve, de CEO van Bekaert, verzaakt zelfs aan zijn bonus, nadat daarover het jaar voordien hevige commotie is losgebarsten. Twee maanden voor die bekendmaking werd aangekondigd dat er 609 banen sneuvelen bij Bekaert in België.Trends houdt de cashflow van veertig grote Belgische bedrijven tegen het licht. Daaruit blijkt dat die bedrijven gemiddeld slechts een kwart van hun operationele cashflow herinvesteren. De zwakke economische vooruitzichten zijn daar niet vreemd aan. Daardoor blijft er wel veel geld over om schulden terug te betalen en de aandeelhouders een behoorlijk dividend uit te keren. De bedrijven zijn dan wel vrij gezond en kunnen in grote mate zichzelf financieren, maar hun investeringsarmoede kan hun winstgevendheid onder druk zetten.Onder impuls van het soepele monetaire beleid en de aantrekkende economie laten heel wat bedrijven zich in de jaren voor de financiële crisis van 2008 verleiden tot meer investeringen en overnames. Die worden steeds vaker gefinancierd met extra schulden. Dat breekt een aantal bedrijven zuur op. Toch blijft het financiële beleid van de Belgische bedrijven in het algemeen conservatief en hebben ze hun schuldgraad onder controle. De aanslepende recessie vreet weliswaar aan de cashflows, maar de bereidheid van de bedrijven om te investeren staat op een laag pitje, ondanks de lage rentevoeten.Trends brengt verslag uit over de overname van Cutisin in Slavkov u Brna. Die plek in Bohemen, op twintig kilometer van Brno, is beter bekend onder de naam Austerlitz, waar Napoleon in 1805 een veldslag won. De Amerikaanse firma Teepak -- een producent van kunstdarmen voor de productie van vleeswaren en kazen -- koopt Cutisin, de grootste producent van kunstdarmen in Oost-Europa. De overname gebeurt door de afdeling Europa in Lommel, die wordt geleid door de Vlamingen Frank Maenhout en Michel Verellen.Teepak bestaat nog altijd. De onderneming fuseert in 2007 met het Finse Visko en heet sindsdien ViskoTeepak. Het bedrijf is de wereldwijde marktleider in het segment van de kunstdarmen. Ook de fabrieken in Lommel en Slavkov u Brna draaien nog altijd. Volgens de jongste balans -- die van 2011 -- werken in Lommel 345 mensen. ViskoTeepak boekt dat jaar een nettoverlies van 2,7 miljoen euro, maar het haalt de jaren daarvoor wel gezonde resultaten.In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.