1 jaar geleden. Marc Leemans, sinds vijf maanden ACV-voorzitter, zet de puntjes op de i. Hij wil niet dat er geraakt wordt aan de index, het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden mag niet ten nadele van de bedienden zijn, de lasten op arbeid moeten inderdaad naar omlaag, maar in ruil moet kapitaal zwaarder worden belast. De ACV-voorzitter benadrukt voorts dat ook de christelijke vakbond zwaar geleden heeft onder het Dexia- en Arco-debacle.
...

1 jaar geleden. Marc Leemans, sinds vijf maanden ACV-voorzitter, zet de puntjes op de i. Hij wil niet dat er geraakt wordt aan de index, het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden mag niet ten nadele van de bedienden zijn, de lasten op arbeid moeten inderdaad naar omlaag, maar in ruil moet kapitaal zwaarder worden belast. De ACV-voorzitter benadrukt voorts dat ook de christelijke vakbond zwaar geleden heeft onder het Dexia- en Arco-debacle. Nu. Het ACV is allesbehalve enthousiast over de reële loonstop die de federale regering heeft opgelegd. In tegenstelling tot het ABVV stelt het ACV zich constructiever op als er gedebatteerd wordt over een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Marc Leemans moet anno 2013 wel op twee fronten vechten. In de christelijke arbeidersbeweging is het ieder voor zich sinds de storm over mogelijke financiële malversaties bij het ACW is losgebarsten. Intern is de spanning tussen het ACV, de christelijke mutualiteit en de koepel ACW te snijden. 10 jaar geleden. Aan het einde van de eerste paars-groene legislatuur onder Guy Verhofstadt (VLD) pocht de premier met de creatie van 160.000 jobs, te danken aan de actieve welvaartsstaat met maatregelen als een lastenverlaging voor bedrijven, jongerenbanenplannen en tijdskrediet. De realiteit is minder rooskleurig. Eigenlijk beperkt de jobcreatie zich tot 130.000 bijkomende arbeidsplaatsen. De werkgelegenheidsgraad ligt met 62 procent bovendien onder het Europese gemiddelde. Nu. De arbeidsmarkt ondergaat een aantal zware schokken, onder andere ten gevolge van de financiële crisis. De Belgische werkgelegenheid houdt in vergelijking met die in Zuid-Europa goed stand. Maar de Europese doelstellingen blijven nog ver af. De Belgische werkgelegenheid van 67,2 procent blijft onder het Europese gemiddelde van 68,5 procent. Tegen 2020 moet België de grens van 73,2 procent bereiken. Daarvoor moeten jaarlijks netto 60.000 jobs worden gecreëerd. 20 jaar geleden. De voorzitter van het Vlaams Ekonomisch Verbond, Johan De Muynck, wil de organisatie versterken door ze los te koppelen van de Vlaamse Beweging. Hij is naar eigen zeggen geen neo-unitarist. De strijd voor het federalisme is na het Sint-Michielsakkoord wel achterhaald en de regionalisering van de sociale zekerheid is niet doenbaar. De topman van Van Roey, dat het Waalse Franki heeft overgenomen, bestempelt zichzelf als "een ondernemer die van een Vlaamse kmo een Vlaamse wereldonderneming heeft gemaakt". Nu. Het Vlaams Economisch Verbond is gefuseerd met de Vlaamse Kamers van Koophandel en is meer dan ooit een patroonsorganisatie. De band met de Vlaamse Beweging is veel minder sterk. De zetel verhuist van Antwerpen naar Brussel om als lobby dichter bij de politiek te kunnen bewegen. Johan De Muynck, beticht van megalomanie, moet onder druk van de familie Van Roey verlaten. De overname van Franki is het Kempense aannemingsbedrijf bijna fataal geworden. Franki zit nu deels bij de Groep Willemen. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.