1 jaar geleden. De Nederlandse economie wankelt. Sinds de zeepbel op de Nederlandse woningmarkt in 2008 is uiteengebarsten, is de waarde van de huizen met 20 procent gezakt. De Nederlanders zitten met een torenhoge schuld opgezadeld. De overheidsschuld valt nog mee, maar de totale schuld van de Nederlandse burgers bedraagt 130 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee zijn onze noorderburen de weinig benijdenswaardige kampioenen van de eurozone. De Nederlandse consument houdt door de crisis de hand op de knip, wat de groei fnuikt.
...

1 jaar geleden. De Nederlandse economie wankelt. Sinds de zeepbel op de Nederlandse woningmarkt in 2008 is uiteengebarsten, is de waarde van de huizen met 20 procent gezakt. De Nederlanders zitten met een torenhoge schuld opgezadeld. De overheidsschuld valt nog mee, maar de totale schuld van de Nederlandse burgers bedraagt 130 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee zijn onze noorderburen de weinig benijdenswaardige kampioenen van de eurozone. De Nederlandse consument houdt door de crisis de hand op de knip, wat de groei fnuikt. Nu. De dalende huizenprijzen en de hoge hypotheekschuld blijven wegen op het Nederlandse consumentenvertrouwen. De Nederlandse economie blijft slabakken en de werkloosheid heeft de grens van 8 procent overschreden. Om de economie opnieuw op de sporen te krijgen, kiest de regering van Mark Rutte voor een relancebeleid. Een aantal besparingen, zoals de verdere beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en de versoepeling van het ontslagrecht, is uitgesteld. De regering in Den Haag ziet zelfs af van haar voornemen om het begrotingsdeficit terug te brengen van 4,1 procent van het bbp tot 3 procent in 2014. 10 jaar geleden. "Vanaf nu kan het Fortis-aandeel alleen maar stijgen", verklaart topman Anton van Rossum. De Franse nutsgroep Suez heeft haar pakket aandelen voor 1,8 miljard euro verkocht. Fortis verliest daarmee zijn hoofdaandeelhouder. De groep, die zich tot 2000 vooral als verzekeraar profileert, legt na de opslorping van ASLK en Generale Bank steeds meer de klemtoon op haar bankactiviteiten. Bankieren staat garant voor betere resultaten. Terwijl de verzekeringstak vroeger 60 procent van het groepsresultaat van Fortis genereerde en de bank 40 procent, is die verhouding in 2003 al omgekeerd. Nu. Van Rossum is CEO van Fortis tussen 2000 en 2004. Zijn opvolger Jean-Paul Votron slaagt er beter dan wie ook in de aandelenkoers omhoog te pompen. Votron vindt dat Fortis een wereldwijde financiële speler moet worden, en zet alles op expansie en schaalvergroting in het bankwezen. Door het verlies van een uitgesproken hoofdaandeelhouder wordt Fortis de speelbal van één man: voorzitter Maurice Lippens, die later toegeeft dat hij van bankieren geen kaas heeft gegeten. Dat moet wel slecht aflopen. Fortis verslikt zich in de overname van ABN Amro en de aandeelhouders verliezen bijna alle waarde. 20 jaar geleden. Minister van Financiën Philippe Maystadt wil geen enkele nieuwe fiscale maatregel meer invoeren, "behalve als de Europese Commissie ons daartoe verplicht". Met de antimisbruikbepaling kan de fiscus voortaan elke vorm van belastingontwijking aanpakken. Rulings moeten meer rechtszekerheid bieden aan de belastingplichtigen. Plaatsvervangend vicepremier Freddy Willockx heeft met het VBO onderhandeld over een fiscale stop en het rulingsysteem in ruil voor de antimisbruikbepaling. Nu. De regering-Di Rupo scherpt de antimisbruikbepaling aan. Als de fiscus vindt dat een constructie louter en alleen om fiscale redenen is opgezet, moet de belastingplichtige bewijzen dat dit niet het geval is. De rulingcommissie functioneert tot ieders voldoening, al werkt ze soms wat traag. Van een fiscale stop wordt nooit meer iets vernomen. Philippe Maystadt is tot 2012 voorzitter van de Europese Investeringsbank. Hij stapt op als voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) na een conflict met het VBO. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.