In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.
...

In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden. 1 jaar geleden. Het sociale statuut van de zelfstandigen is aanzienlijk verbeterd. De pensioenmalus, waarbij de pensioenuitkering daalt bij een vervroegde pensionering, wordt afgebouwd en verdwijnt in 2016 definitief. Dat de minimumpensioenen de afgelopen jaren constant zijn gestegen, vindt de zelfstandigenorganisatie Unizo een goede zaak. Maar er blijft een verschil met het werknemersstatuut. Voor een gezinshoofd ligt het minimumpensioen van een zelfstandige op maandbasis nog altijd 22,64 euro lager dan bij een werknemer. Dat minimumpensioen is belangrijk voor zelfstandigen, want 75 procent van hen heeft er recht op. Nu. Sinds 1 april 2013 is het minimale gezinspensioen voor zelfstandigen gelijkgesteld met dat van werknemers. Maar een onderzoek van Unizo bij zijn leden leert dat die meer willen. 82 procent van de ondernemers wil dat de sociale bescherming van de zelfstandigen verder opschuift in de richting van die van werknemers. Maar slechts 29 procent wil meer bijdragen in ruil voor een beter sociaal statuut. De aandacht van de zelfstandigen gaat de jongste tijd echter minder uit naar de verbetering van hun statuut. In enquêtes uiten ze in eerste instantie hun bezorgdheid over de hoge belastingdruk en de ingewikkelde regelgeving. 10 jaar geleden. Na 43 jaar verlaat KBC-topman Remi Vermeiren (63) zijn bank. De baan werd te uitputtend, zegt hij. Zijn golfhandicap is al tien jaar dezelfde (36) en dat moet anders. Hij noemt zich een Vlaming en betreurt dat dat wordt geassocieerd met rechts en extremisme. De bank verteert de fusie van KB, Cera en ABB. Hij benadrukt het belang van de Centraal-Europese expansie. Vermeiren ontkent dat zijn vertrek iets te maken heeft met de KB Lux-affaire. Hij denkt dat de tijd van het Luxemburgse bankgeheim stilaan voorbij is. Nu. Vermeiren stelt in 2005 met de werkgroep In de Warande het Manifest voor een Zelfstandig Vlaanderen in Europa op, dat door heel wat toplui uit economische kringen wordt ondertekend. Hij is bestuurder bij het biotechbedrijf Ablynx. KBC komt in problemen, overleeft de bankencrisis, maar moet zijn Centraal-Europese poot deels afbouwen. De KB Lux-affaire loop met een sisser af. En het Luxemburgse bankgeheim wordt afgeschaft. Voor de golfsport heeft Vermeiren geen tijd meer. 20 jaar geleden. Jo Cornu heeft bij Alcatel Alsthom meer dan 50.000 werknemers onder zich. Hij kijkt sceptisch naar het Europese wetenschapsbeleid. "Mensen die nog geen worst verkocht hebben op een Vlaamse kermis, nemen daar simplistische beslissingen op basis van de boekjes die ze ooit aan de universiteit hebben gelezen", zegt hij. "Aan de ene kant wenst de EG dat je met iedereen samenwerkt, of je kan niet deelnemen aan een programma, aan de andere kant wil ze dat je pre-competitief blijft. Met die twee uitgangspunten samen kan je nooit commerciële resultaten noteren." Nu. De EU-Commissie heeft in februari een nieuwe high level-groep van experts en ondernemers ingehuldigd. Ze geeft advies over de Europese strategie om investeringen in sleuteltechnologieën aan te wakkeren. De dreiging zit niet langer in Japan, maar in China en Zuidoost-Azië. Het probleem is onveranderd: onderzoek wordt te weinig omgezet in commercie. Productie verhuist naar buiten de Europese Unie. Er is een principeakkoord dat de Europese Investeringsbank een vlottere toegang tot kapitaal voor industriële investeringen in sleuteltechnologieën verzekert. Jo Cornu (68) is bestuurder bij Belgacom en KBC Groep.