In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.
...

In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden. 1 jaar geleden. Dexia zit in een diepe crisis. Er is nog geen akkoord met België en Frankrijk, noch met de Europese Commissie over de uitbreiding en de vergoeding van de overheidsgaranties. Daardoor dreigen de financieringskosten van de restbank te ontsporen, terwijl de rente-inkomsten zwak zijn en de lange looptijd van de effecten een verkoop onmogelijk maakt. Dexia lijkt gereduceerd tot een structureel verlieslatend vehikel. Als de bank haar schulden niet kan terugbetalen of herfinancieren, kan de factuur voor de Belgische belastingbetaler snel oplopen. Nu. Eind 2012 pompen de Belgische en de Franse overheid 5,5 miljard euro vers kapitaal in Dexia. België levert daarvan 2,9 miljard. De kapitaalverhoging komt neer op een feitelijke nationalisering; de bestaande aandeelhouders zien alle waarde verloren gaan. Ook over een verhoging en verdeling van de overheidsgaranties bereiken België en Frankrijk een akkoord. Daarmee is Dexia voorlopig gered. Maar de verliezen blijven. Over 2012 is er 2,9 miljard verlies en in 2013 waarschijnlijk nog eens 1 miljard. Bovendien moet Dexia de komende maanden de markt op om zijn schulden te herfinancieren. 10 jaar geleden. België investeert van alle NAVO-lidstaten het minst in legermaterieel. Het leger zou in Irak in de weg lopen en de aanval afremmen, zegt defensie-expert Randall Lesaffer. Onze strijdkrachten kunnen amper worden ingeschakeld in het Network Centric Warfare, waarbij de vuurkracht wordt losgekoppeld van het terrein. Soldaten bepalen achter een scherm waar en met welk middel de doelen moeten worden verschalkt. Om te vermijden dat we helemaal van de Verenigde Staten afhangen, zou Europa via een gezamenlijk aankoopbeleid een eigen leger moeten uitbouwen, zeggen experts. Nu. Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) verzet zich in 2011 in de Kamer tegen verdere besparingen. Maar tijdens de recente begrotingsbesprekingen wordt de aankoop van twee legerhelikopters om besparingsredenen uitgesteld. De minister scoort wel bij de bondgenoten door de uitgebreide inzet van het Belgische leger in het buitenland en een pleidooi voor een Europees defensiebeleid. De NAVO omschrijft de situatie van ons leger in Defence Planning & Capability Review 2010-2011 als bijzonder zorgwekkend. Twintig jaar geleden. Trends spreekt met enkele Bruggelingen - onder wie bedrijfsleider en liberaal politicus Andries Van den Abeele en havenbaas Fernand Traen - over de ontwikkeling van hun stad. Zij willen meer ambitie en strategische plannen in de regio. Het industriële weefsel in het Brugse dunt immers uit, terwijl de stad een schuldenberg meezeult. Er wordt gedacht aan de uitbreiding van de haven van Zeebrugge en de aanleg van een verbinding met het kanaal Gent-Terneuzen. Er zijn ook plannen voor een headquarterzone, een zone voor administratieve hoofdzetels van internationale bedrijven, aan de Chartreuseweg. Nu. 'Schaduwburgemeester' Andries Van den Abeele is nooit verkozen geraakt. Na de sluiting van OMC en Philips is de metaalnijverheid in Brugge bijna tot nul teruggebracht. Door gebrek aan belangstelling is de headquarterzone er nooit gekomen. De Chartreuseweg zou in de toekomst de vestigingsplaats voor het nieuwe stadion van Club Brugge kunnen worden. Maar net als de verbreding van het Schipdonkkanaal lijkt dat verhaal een lange lijdensweg beschoren. Brugge heeft wel zijn stadsfinanciën gesaneerd. De haven van Zeebrugge is flink uitgebreid en boert goed. En meer dan ooit zorgt de mondialisering van het toerisme in Brugge voor welvaart.