In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.
...

In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden. 1 jaar geleden. De regering-Di Rupo is nog maar een maand aan de slag en het slechte nieuws stapelt zich op. Het blijkt dat in 2012 zeker voor 2,7 miljard euro extra saneringsinspanningen nodig zijn. Een indexsprong en een aanpassing van het automatische indexsysteem kunnen een reddingsboei vormen voor de begroting, zeggen werkgevers en economen. Het niet-indexeren van de uitkeringen en ambtenarenlonen geeft de begroting meer ademruimte. Een indexsprong in de privésector versterkt het concurrentievermogen van ondernemingen. Maar in de Wetstraat hangt een taboe over dit thema. Nu. Na een oproep van de werkgevers om iets te doen aan het concurrentievermogen van de ondernemers komt het debat over de nefaste invloed van de automatische indexering op de loonkosten op gang. De werkgevers weten zich gesterkt door een analyse van de Nationale Bank, die pleit voor een hervorming van het systeem. In het najaar van 2012 wordt openlijk gedebatteerd over een indexsprong. Maar de PS verzet zich daar halsstarrig tegen. Uiteindelijk beslist de regering de loonkosten binnen de perken te houden door de komende twee jaar geen reële loonstijgingen toe te kennen. De index blijft onaangeroerd. 10 jaar geleden. De internetboekhandel Proxis is zwaar gehavend door de dotcomcrisis, maar knoopt voorzichtig weer aan met winst. De webwinkel blijft overeind, terwijl sectorgenoten Azur en Frontstage ermee ophielden. Beide concurrenten werden nochtans gesteund door respectievelijk Standaard Boekhandel en Kinepolis. Proxis heeft zelf in november 2001 een fysieke retailer overgenomen: de keten Club. Toch is het bij een losse samenwerking gebleven. Enkel de aankoop gebeurt gemeenschappelijk. Een model waarbij klanten van Proxis hun boeken ook in die winkels ophalen, wijst het bedrijf van de hand. Nu. De activiteiten van Proxis zijn ondertussen weer gescheiden van Club. Proxis bestaat nog altijd, maar is in 2010 in handen gekomen van Medio. Dat bedrijf heeft ook het doorgestarte Azur in handen. Beide winkels fuseren tot Proxis-Azur. Die webshop is wel haar voortrekkersrol kwijt. Zowel Standaard Boekhandel als Fnac heeft een uitgebreide webwinkel met de mogelijkheid bestellingen in de winkels af te halen. De primus is het Nederlandse Bol.com. Sinds vorig jaar is dat in handen van de Nederlandse retailgroep Ahold (Albert Heijn). Ook zij werken met fysieke afhaalpunten, naast de klassieke thuislevering. 20 jaar geleden. Met Bill Clinton in de VS, Jean-Luc Dehaene in België of Bob Cools in Antwerpen staat een nieuwe generatie grote en kleine politici aan het roer die het gedachtegoed van de Britse econoom John Maynard Keynes genegen zijn. Tijdens de globale groeivertraging aan het begin van de jaren 90 pleiten ze voor verhoogde overheidsinvesteringen en een actief tewerkstellingsbeleid om de economie op toerental te houden, vertrekkend van het geloof dat de overheid de groei kan sturen door de vraag te manipuleren. De theorie is controversieel, want een keynesiaans geïnspireerd beleid had de westerse economie eind de jaren 70 vastgereden in stagnatie en inflatie. Nu. De overheid moet in de jaren 90 niet tussenbeide komen, want de wereldeconomie herstelt vanzelf doordat bedrijven en gezinnen, onder meer dankzij een dalende rente, meer schulden maken en het geld laten rollen. De trend van deregulering en geloof in de vrije markten zet onder impuls van Angelsaksische advocaten door. Die golf slaat te pletter op de financiële crisis van 2008. In die context is een herregulering aan zet om de volgende crisis te vermijden, en klinkt de roep om een keynesiaans geïnspireerd beleid opnieuw luid. Door hun hoge schuldenlast kunnen heel wat overheden Keynes niet meer uit de kast halen. Ze worden verplicht de tering naar de nering te zetten.