In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.
...

In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden. De problemen in de eurozone en de afwaardering van Grieks schuldpapier veroorzaken een tweede bankencrisis. Vijf éminences grises van het Belgische bankwezen, Herman Verwilst, Theo Peeters, Eric Boyer, André Bergen en Jean-Louis Duplat, reflecteren in Trends over de toekomst van de sector. Hun conclusie: de globale schuldgraad moet naar beneden, en de banken staan voor een lange en pijnlijke omvorming. Zowat alle Belgische banken houden hun activiteiten tegen het licht. De sector moet de kosten fors verlagen om voldoende rendabel te zijn. Overal worden herstructureringen verwacht, aangekondigd of in stilte uitgevoerd. KBC slankte zijn balans met een derde af en gaat knippen in de hoofdkantoorfuncties. BNP Paribas Fortis zoekt zijn heil in de uitbesteding van IT- en ondersteunende diensten. ING snijdt geleidelijk jobs weg. Belfius wil zijn personeelbestand met 900 eenheden verminderen. Trends analyseert de top 50 van Belgische zakenvrouwen. Ingrid Lieten, op dat moment directeur-generaal van De Lijn, voert de lijst aan. Zij is verantwoordelijk voor 6000 mensen en een bedrijf met een omzet van een half miljard euro. Het goede nieuws uit de analyse is dat steeds meer vrouwen een kaderfunctie bekleden. Het aantal vrouwelijke CEO's en algemeen directeurs is met een vijfde toegenomen. Het slechte nieuws is dat vrouwen nog altijd maar 11 procent van alle kaderleden uitmaken. Bij de toplui zijn vrouwen goed voor amper 3 procent. De vraag is dan ook of de zakenvrouw zelf door het glazen plafond kan breken, of een quotum haar carrièrepad moet effenen.Het heil moet blijkbaar toch voor een flink stuk van de quota komen. Voor vrouwen in overheidsdiensten zijn die er al. Tegen eind volgend jaar moet een op de drie topmanagers in de federale overheidsdiensten een vrouw zijn. En beursgenoteerde ondernemingen in ons land moeten over een handvol jaren hun raden van bestuur voor minstens een derde met vrouwen bevolken. Of er ook quota komen voor vrouwen in senior management is maar de vraag. Nochtans beweegt er voor vrouwelijke grote bazen weinig. Het percentage vrouwen in topmanagement mag dan stilaan stijgen in Europa, het daalt dan weer in groeilanden. Wereldwijd bedraagt het gemiddelde nu 21 procent, amper meer dan in 2004.De schok van Zwarte Zondag, 24 november 1991, zindert na een jaar nog altijd na. Koninklijk commissaris voor de Migranten Paula D'Hondt pleit ervoor de migranten die zich in de werkloosheid bevinden, snel aan een job te helpen. Het zal hun integratie bevorderen. Werkgevers dragen een grote verantwoordelijkheid: ze moeten zich niet laten verleiden tot discriminerende maatregelen. Demografen wijzen op de noodzaak migranten snel in het arbeidscircuit op te nemen, want anders leggen ze structureel een te zwaar beslag op de sociale zekerheid.De lage werkgelegenheid van de niet-EU-burgers blijft een probleem. Met een werkgelegenheidsgraad van 37,4 procent scoort geen enkel EU-land slechter dan België. Discriminatie is een oorzaak, maar al evenzeer de arbeidsattitude, een gebrek aan talenkennis en geen of een te klein netwerk. Op de werkvloer zijn wel meer en meer stappen ondernomen om rekening te houden met moslims, zoals aparte gebedsplaatsen en andere shifts tijdens de ramadan.