In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.
...

In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden. Vlaams minister-president Kris Peeters lanceert het Masterplan voor Opvolging en Overname, om ondernemers die hun zaak uit handen willen geven bij te staan met advies. Naar schatting 200.000 ondernemingen staan de komende jaren in Vlaanderen voor een opvolging of een overdracht. Veel ondernemers en bedrijfsleiders van de babyboomgeneratie zitten dicht bij hun pensioen. Maar de bedrijven die in de vitrine staan, vinden niet gemakkelijk een koper of een opvolger.De economische recessie maakt de zaken er alleen maar moeilijker op. De financiële toestand van veel kmo's is slechter dan een jaar geleden, en dus zijn ook de omstandigheden voor hun opvolging ongunstiger. Een studie van Ernst & Young wijst uit dat de nieuwe generatie zelden geïnteresseerd is in de overname van het familiebedrijf. Jonge mensen starten liever hun eigen zaak op. Voor kandidaat-overnemers zijn de onzekere economische vooruitzichten de grootste hinderpaal. Het gevolg is dat veel familiale ondernemers er nog enkele jaren bijdoen of er ontgoocheld de brui aan geven. Alcatel schrapt 1073 van de 3500 banen in België. De internetgekte van eind jaren negentig heeft de operatoren met overinvesteringen achtergelaten. Alternatieve operatoren gaan bij bosjes failliet. Daarbovenop ruïneren de mobiele spelers zich aan de UMTS-licenties. De operatoren stoppen met investeren. Alcatel heeft voor 2001 een groei van 15 procent gebudgetteerd, na de omzetstijging met 40 procent in 2000. Het wordt geen groei, maar een daling. Jo Cornu, de adviseur van Alcatel-topman Serge Tchuruk, rekent voor een heropleving op internettelevisie, video op aanvraag en games. Alcatel heet Alcatel-Lucent na de fusie met concurrent Lucent in 2006. De trend blijft dezelfde. In 2012 schrapt 'Den Bell' 185 en later nog eens 290 van de resterende 1650 banen in België. De krimp gaat door. Sommige telecomoperatoren verhogen inderdaad hun omzet per abonnee met combinaties van televisie, internet en allerlei diensten. Maar Alcatel is er niet in geslaagd het inkomstenverlies uit de telefonie-infrastructuur op te vangen en een antwoord te bieden op nieuwe, technisch knappe en goedkopere Chinese spelers zoals ZTE en Huawei.België telt 420.000 werklozen, van wie 185.000 in Vlaanderen. Volgens verscheidene onderzoeksinstituten zal dat aantal nog stijgen. Maar tegelijk staan er in Vlaanderen 12.000 vacatures open in zogenoemde knelpuntberoepen. De sociale partners zijn het erover eens dat de werkloosheid kan dalen als de arbeidsmarkt beter functioneert. Werkgevers hebben het vooral over de loonkostenverlaging, vakbonden rekenen op arbeidsduurverkorting en extra banen in de non-profitsector.België telt 430.000 beschikbare werklozen die een uitkering van de RVA krijgen. Dat is meer dan twintig jaar geleden, maar de beroepsbevolking is intussen toegenomen. In verhouding ligt de werkloosheid dus lager. Experts verwachten de komende jaren een krapte op de Belgische arbeidsmarkt, doordat allerlei vacatures niet ingevuld raken. Maar daartegenover staat de grotere groep werklozen - met onder meer migranten en 50-plussers - die door een gebrek aan competenties of de te hoge loonkosten vaak niet aan een baan zullen raken.