1 jaar geleden. Trends zoomt in op de Belgische topbedrijven met een onderzoekscentrum in China. Sinds het toetreden van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001, steeg het aantal buitenlandse onderzoekscentra in het land van 50 tot 1000 in 2007. Trends ontleedt de redenen voor die sterke stijging. Vaak krijgen de westerse bedrijven door overnames een onderzoekscel in de schoot geworpen. Bovendien is geschoold personeel er even gemakkelijk te vinden als in westerse landen, en financieren landen als China graag in het hardwaregedeelte om researchcentra aan te trekken.
...

1 jaar geleden. Trends zoomt in op de Belgische topbedrijven met een onderzoekscentrum in China. Sinds het toetreden van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001, steeg het aantal buitenlandse onderzoekscentra in het land van 50 tot 1000 in 2007. Trends ontleedt de redenen voor die sterke stijging. Vaak krijgen de westerse bedrijven door overnames een onderzoekscel in de schoot geworpen. Bovendien is geschoold personeel er even gemakkelijk te vinden als in westerse landen, en financieren landen als China graag in het hardwaregedeelte om researchcentra aan te trekken. Nu. Toeval bestaat niet echt. Vorige week was China opnieuw het coververhaal van Trends, onder de titel 'China wordt duur'. De lonen rijzen er namelijk de pan uit. Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven het land massaal ontvluchten. Omdat China het niet meer van zijn spotgoedkope arbeid moet hebben, speelt het andere troeven uit. Enkele Belgische ondernemers, zoals Solvay, Van de Velde, Barco en Punch Powertrain, leggen uit waarom vertrekken uit China geen goed idee is. 10 jaar geleden. De vrijmaking van de elektriciteitsmarkt, midden 2003, zal voor Electrabel weinig verschil maken, analyseert Trends. De prijzen worden afgestemd op de buurlanden, maar het wegvallen van versnelde afschrijvingskosten voor de kerncentrales in 2005 beschermt de winstmarges. Electrabel bevoorraadt 96,5 procent van de markt, en de interesse van de energiereuzen in een concurrentieslag op elkaars markt is lauw. Ook bij de creatie van netbeheerder Elia en de samenwerking met de gemeenten in de distributienetbeheerders passeert het bedrijf langs de kassa. Nu. Het marktaandeel van Electrabel op de particuliere markt krimpt gestaag, tot 59,8 procent in januari. Toch blijft België, mede dankzij de goedkope nucleaire energie, een geldkoe voor moederbedrijf GDF Suez. De regering-Di Rupo bevriest de energieprijzen tot eind dit jaar. Die tijd wil ze gebruiken om een degelijk energiebeleid op poten te zetten, al is daarover verdeeldheid. Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil dat Electrabel delen van zijn nucleaire capaciteit veilt, maar staatssecretaris van Energie Melchior Wathelet (cdH) ontkent dat er al een concreet plan op tafel ligt. 20 jaar geleden. Onder de titel 'De overlevers' brengt Trends Erik Gilbos en Jan Muylaert van de textielmachinebouwer Gilbos uit het Aalsterse Herdersem op de cover. Muylaert is dan CEO, maar sterke man Georges Gilbos stelt zijn zoon Erik voor als de volgende baas. Gilbos heeft het niet onder de markt. Driekwart van de arbeiders is tijdelijk werkloos en enkele tientallen werknemers mogen beschikken. Gilbos heeft klappen gekregen na de Golfcrisis in 1991, maar de hevige concurrentie en een verschuiving van de textielmarkt naar Azië zijn natuurlijk dé problemen. Gilbos zoekt de oplossing in de export, nieuwe producten en diversificatie. Nu. De garenmachinebouwer Gilbos heeft de oplossing gevonden, vooral dankzij export. Het bedrijf is alive and kicking, hoewel het door de jaren heen stevig moest afslanken. Toch telt het nog altijd bijna 120 werknemers, zo blijkt uit de meest recente cijfers. De crisis van 2008 bezorgde het bedrijf nog wel een financiële inzinking, maar een jaar later had het zich weer uit de rode cijfers gevochten. En dat ondanks de aanhoudend moeilijke toestand voor Belgisch tapijt. Erik Gilbos is nog altijd de sterke man, die wordt bijgestaan door onder meer Jan Muylaert. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.