1 jaar geleden. Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) pleit voor een grondige vereenvoudiging van de vergunningsregels. Zo moet de administratie de milieu- en de bouwvergunning gecombineerd behandelen. Partijen wil hij veel vroeger bij een project betrekken om langdurige geschillen te vermijden. Voor het einde van de zomer 2011 wil de minister de procedures voor grote werken verkorten tot twee jaar. Tegen het einde van de legislatuur wil hij een beleidsvisie ontwikkelen voor de komende 25 jaar.
...

1 jaar geleden. Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) pleit voor een grondige vereenvoudiging van de vergunningsregels. Zo moet de administratie de milieu- en de bouwvergunning gecombineerd behandelen. Partijen wil hij veel vroeger bij een project betrekken om langdurige geschillen te vermijden. Voor het einde van de zomer 2011 wil de minister de procedures voor grote werken verkorten tot twee jaar. Tegen het einde van de legislatuur wil hij een beleidsvisie ontwikkelen voor de komende 25 jaar. Nu. Het ontwerpdecreet over de integratie van vergunningen ligt er en de conceptnota over de unieke 'omgevingsvergunning' circuleert in de adviesraden. Een besluit over de vroege projectvergadering met overheden is goedgekeurd. De eerste versie van het kaderdecreet Complexe Investeringsprojecten, dat een snellere procedure voor grote werken nastreeft, wordt echter pas tegen de zomer 2012 behandeld. Over de aanpassing van het Structuurplan moet in de lente een groenboek klaar zijn. 10 jaar geleden. De flamboyante Philippe Brawerman, een voormalige president van Cisco in Europa, overtuigt Belgische internetentrepreneurs om te investeren in Reef, een systeem voor webcontentmanagement voor kmo's. Zelfs na de dotcomcrash verleidt Brawerman nog 3i, Goldman Sachs en KBC Investco om 37 miljoen extra in Reef te stoppen. Het bedrijfsverlies in 2000 is 22 miljoen, de omzet 5 miljoen. Eind 2001 is het geld op. Een saneringsplan overtuigt The Carlyle Group en anderen om nog eens 30 miljoen in Reef te pompen. Nu. De beursintroductie waarop Brawerman hoopt, komt er niet. Reef wordt op 26 juni 2002 failliet verklaard, met medeneming van 125 miljoen aan kapitaal. Profrigo en enkele andere Belgische investeerders gaan op hun beurt failliet. Brawerman zet later in België nog andere vennootschappen op, onder meer in vastgoed, congresorganisatie en 'diensten aan de luchtvaart'. Ze lijden volgens Graydon verlies, hebben een negatief eigen vermogen, of beide. Brawerman woont vandaag in Zuid-Afrika en geeft naar verluidt yogalessen aan ondernemers. 20 jaar geleden. De Leuvense econoom Paul De Grauwe pleit voor het privatiseren van Sabena, de RTT en openbare kredietinstellingen zoals de ASLK en de NMKN. Een pleidooi dat in de lijn ligt van het beleid dat tal van Europese regeringen voeren: privatisering en deregulering moeten de prijzen doen dalen. Bovendien zal de privatisering van tal van overheidsinstellingen de efficiëntie verbeteren en de gepolitiseerde raden van bestuur doen verdwijnen. De Grauwe gaat zeer ver: ook het onderwijs, de kunstsector en de gehandicaptenzorg moeten zo goed als volledig aan de wetten van de vrije markt worden overgelaten. Nu. De openbare kredietinstellingen zijn geprivatiseerd, Sabena is failliet en de RTT is via Belgacom nog net een staatsbedrijf. De Belgische overheid participeert nog in BNP Paribas Fortis. Een overblijfsel van de financiële crisis toen de overheid niet anders kon dan een deel van de bancaire sector opnieuw te naasten en door te verkopen. Met Dexia heeft België opnieuw een echte staatsbank. Geen ideologische keuze, maar pure noodzaak om te vermijden dat de bank over de kop gaat. De overheidsbedrijven hebben nog altijd een gepolitiseerde raad van bestuur. De verdeling van de zitjes leidt steevast tot een pijnlijke politieke koehandel. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.