1 jaar geleden. 'Luc Tack hertekent toekomst Picanol' schreven we op de bovenband van de cover van 25 maart 2010. De beursgenoteerde producent van weefmachines ging in 2010 door een diep dal en het was een dubbeltje op zijn kant. Met het aantreden van Luc Tack maakte het bedrijf een nieuwe start, die de beschamende en hoogoplopende aandeelhoudersruzie moest doen vergeten. Tack kwam aan boord via een kapitaalverhoging die Picanol opnieuw ademruimte moest geven. In alle stilte hertekende hij de strategie om het bedrijf uit de rode cijfers te helpen en om het minder cyclisch te maken. Het bedrijf zal versterkt uit de crisisjaren komen, bezwoer Tack.
...

1 jaar geleden. 'Luc Tack hertekent toekomst Picanol' schreven we op de bovenband van de cover van 25 maart 2010. De beursgenoteerde producent van weefmachines ging in 2010 door een diep dal en het was een dubbeltje op zijn kant. Met het aantreden van Luc Tack maakte het bedrijf een nieuwe start, die de beschamende en hoogoplopende aandeelhoudersruzie moest doen vergeten. Tack kwam aan boord via een kapitaalverhoging die Picanol opnieuw ademruimte moest geven. In alle stilte hertekende hij de strategie om het bedrijf uit de rode cijfers te helpen en om het minder cyclisch te maken. Het bedrijf zal versterkt uit de crisisjaren komen, bezwoer Tack. Nu. De profetisch klinkende woorden van Tack lijken bewaarheid te worden. Het bedrijf knoopt weer aan met winst, ook al omdat de vraag naar weefmachines een heropleving kende. Vooral de vraag uit Azië ligt hoog. Maar ook de andere takken van de groep, de gieterij en componentenafdeling, zien de vraag opnieuw toenemen. Deels maakte de non-conformist Tack (hij keert zichzelf geen loon uit tot de overgedragen verliezen zijn weggewerkt) zijn voorspelling waar. De ultieme proef moet nog komen: wat als de vraag naar weefmachines weer slabakt? Maar iets zegt ons dat Picanol beter gewapend is voor een tegenslag, en opnieuw een toekomst heeft. 10 jaar geleden. 'De keerzijde van het succes van Omega Pharma', titelde Trends op 22 maart 2001. Ondanks de steevast mooie resultaten broedde ook twijfel onder het succesnest in Nazareth. Topman Marc Coucke had de expansie van Omega Pharma in eigen land tot dan grotendeels met eigen aandelen kunnen financieren. Met de koopkracht die het van de beurs kreeg, kon Omega Pharma in 2000 zijn omzet meer dan verdrievoudigen tot 176 miljoen euro. Maar recentere overnames moesten cash worden betaald, en de oorlogskas leek verdacht leeg, De stroom goed nieuws leek ook op te drogen. Nu. Het groeitempo van toen was onmogelijk vol te houden. Maar Marc Coucke is erin geslaagd om de omzet van Omega Pharma bijna te vervijfvoudigen tot 857 miljoen euro. Gemakkelijk is de tocht niet geweest. De aandelenkoers verkende diepe dalen en hoge pieken, waarbij Coucke het zichzelf meermaals moeilijk maakte met onzuivere communicatie en overdreven verwachtingen. Coucke heeft nog altijd de touwtjes stevig in handen bij Omega Pharma, maar heeft met scha en schande geleerd om meer te focussen op 'zijn' bedrijf. Het aureool van sprankelend groeibedrijf is Omega Pharma onderweg echter wel kwijtgeraakt. 20 jaar geleden. In 1991 vocht Carlo De Benedetti (CIR) met Silvio Berlusconi (Fininvest) een strijd uit om de overname van Mondadori, uitgever van La Repubblica en het succesvolle L'Espresso. Nochtans bereikte CIR eerder een akkoord met de familie Formenton over de overname van haar meerderheidspakket in Mondadori. Op een persconferentie kondigde De Benedetti, tegen de afspraak in, aan de effectieve controle te willen nemen. Zijn onbesuisdheid kostte hem (zoals bij de strijd om de Generale Maatschappij) de zege. De familie opteerde toch voor Fininvest. Nu. De Benedetti verloor nog het proces over de zaak-Mondadori, maar hij kon onder overheidsdruk La Repubblica en L'Espresso toch losweken. Volgens het Italiaanse parket had Berlusconi een rechter omgekocht in de zaak-Mondadori om als winnaar uit de overnamestrijd te komen. De strafzaak verjaarde. Berlusconi ging vrijuit, maar moest CIR in 2009 wel 750 miljoen euro compensatie betalen. La Repubblica en L'Espresso smeren vandaag breed de seksuele en juridische uitspattingen van premier Berlusconi uit. In Bredero blikt de redactie terug op de Trends van één, tien en twintig jaar geleden.