We zetten een nieuwe dienst op," zei Gonzales Stubbe, gedelegeerd bestuurder van Groep S tegen zijn raad van bestuur. "We gaan bedrijven op het terrein begeleiden bij de sociale onderhandelingen die ze voeren. En die nieuwe afdeling zal geleid worden door Thierry Nollet."
...

We zetten een nieuwe dienst op," zei Gonzales Stubbe, gedelegeerd bestuurder van Groep S tegen zijn raad van bestuur. "We gaan bedrijven op het terrein begeleiden bij de sociale onderhandelingen die ze voeren. En die nieuwe afdeling zal geleid worden door Thierry Nollet." De raad van bestuur reageerde positief, maar keek wel even vreemd op. Thierry Nollet? De zoon van ex- ABVV-voorzitter Michel Nollet? De topman van de bediendebond BBTK? De man die in maart dit jaar werd ontslagen door BBTK-voorzitter Christian Roland in de naweeën van het fraudeschandaal bij de BBTK? Ja, die Thierry Nollet. De vakbondsman wordt adviseur van de werkgevers. "Ik voel me niet van kamp veranderen," zegt Thierry Nollet. "Ik ben altijd een harde geweest in de onderhandelingen, maar het belangrijkste voor mij is het bereiken van een akkoord. Ik ben geen dogmaticus, ik ben een man van overleg en compromis. Ik wil de belangen van de werknemers en die van de werkgever verzoenen."Nollet heeft sinds 1999 de onderhandelingen in de verzekeringssector geleid. En vanuit die sector klinkt waardering voor de ex-vakbondsman. "Nollet was een harde onderhandelaar, hij kende zijn dossiers heel goed, had ook een strategie en hield achteraf zijn woord," zegt Michel Baecker, gedelegeerd bestuurder van de werkgeversfederatie Assuralia. "We hebben, na harde en lange onderhandelingen, samen het akkoord 2003-2004 gesloten, dat geen enkele koopkrachtverhoging voorzag, buiten index en barema. De moeilijkheden kwamen eerder uit frustratie van de andere vakbonden omdat Nollet een stuk boven de anderen uitstak." Thierry Nollet was al vroeg een echte doordouwer. Dat blijkt ook uit zijn passie voor muziek. Al op zijn vijftiende was hij presentator van een programma op de vrije radio Radio Campus van de ULB. Hij creëerde een eigen platenlabel, contacteerde groepen voor optredens, was manager van "een grote Vlaamse groep". Van zijn achttiende tot 22ste jaar woonde Nollet in Engeland, waar hij werkte voor een klein undergroundlabel, dat later aan Virgin werd verkocht. Thierry Nollet staat sinds 1 september aan het hoofd van de nieuwe afdeling 'begeleiding en expertise in collectieve onderhandelingen', die een onderdeel vormt van Management Services, een van de filialen van Groep S. Groep S geeft al langer advies aan werkgevers voor sociale onderhandelingen op het niveau van de bedrijven. Maar nu komt daar ondersteuning op het terrein zelf bij. Nollet neemt de leiding van een team dat bestaat uit een dertigtal mensen, voornamelijk juristen. De nieuwe dienst bestaat uit begeleiding vooraf, bijstand tijdens de onderhandelingen en hulp achteraf bij de uitvoering van de gesloten akkoorden. Klanten van Groep S, maar ook niet-klanten kunnen er beroep op doen. Groep S bestaat uit een erkend sociaal secretariaat (20.000 klanten), een kinderbijslagfonds, een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen (36.000 aangeslotenen), een ondernemingsloket en de afdeling Management Services. Groep S is ook actief in Frankrijk. De groep heeft 700 medewerkers en een omzet van 50 miljoen euro. Groep S is actief in heel België. De van origine Franstalige Thierry Nollet krijgt een adjunct voor Vlaanderen, maar belooft zijn kennis van het Nederlands bij te spijkeren. Nu al spreekt hij redelijk goed de taal van Vondel. Dat zijn vrouw een Vlaamse is, zal daar wel niet vreemd aan zijn. Zij is een juriste die personeelsmanager is bij de internationale vakbond IVVV ( Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen). Ze wonen in De Pinte. Nollet spreekt trouwens Nederlands met zijn twee kinderen (acht en elf jaar), maar Frans met zijn vrouw. Thierry Nollet studeerde economische wetenschappen en is een gegradueerde in verzekeringen met een specialisatie in verzekeringsrecht en arbeidsrecht. In 1984 ging hij aan de slag bij Generali Belgium. Na een jaartje stapte hij over naar Prévoyance Sociale, vandaag P&V. Daar bleef hij vijftien jaar werken en had hij verschillende verantwoordelijkheden. In 1999 verliet hij P&V om vakbondsverantwoordelijke te worden voor de banksector bij de BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde. "Na drie weken vroeg voorzitter Albert Faust mij de verzekeringen erbij te nemen. Ik heb dat aanvaard en heb het aantal leden in die sector kunnen verdubbelen. Mijn mooiste prestatie vind ik het afsluiten van een sectoraal akkoord in de banksector in 1999, nadat er negentien jaar geen akkoord was geweest." Op 1 januari 2003 werd Nollet secretaris-generaal van de BBTK federaal, de nummer drie van de organisatie. Het leek erop dat Nollet een mooie syndicale carrière tegemoet ging. Maar toen brak het fraudeschandaal los bij BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde. Voorzitter Albert Faust werd beschuldigd van fraude en kreeg zijn ontslag. In het ABVV ontstond er een bitse strijd tussen BBTK-voorzitter Christian Roland en ABVV-voorzitter Mia De Vits, die meer controle op de geldstromen in de centrales wilde. Nollet stond in het kamp van De Vits en eist volledige openheid. De relatie tussen hem en Roland verzuurde meer en meer en op 10 maart werd Nollet ontslagen. "Ik ben niet rancuneus," zegt Nollet. "Ik heb geen plezier in de problemen die het ABVV vandaag kent. Want als het ABVV explodeert, dan breekt ook ons sociaal model. En ik vind dat we de sociale zekerheid moeten behouden."En is Nollet na al die perikelen en nu hij bij de werkgevers staat nog steeds vakbondslid? Nollet lacht: "Ik heb mijn zegels nog betaald tot eind juli, maar ik moet nadenken of ik nog bij dezelfde centrale blijf."Guido Muelenaer"Ik ben geen dogmaticus, ik ben een man van overleg en compromis. Ik wil de belangen van de werknemers en die van de werkgever verzoenen."