Het internet is in de ogen van veel ouders nog altijd de plaats waar hun kinderen iets anders doen dan hun huiswerk maken of in het beste geval elkaars boekbesprekingen afschrijven. Dat is al lang verleden tijd. De elektronische leeromgevingen van scholen, gespecialiseerde internetfora en zelfs sociaalnetwerksite Facebook zijn uitgegroeid tot een onmisbare studeerhulp.
...

Het internet is in de ogen van veel ouders nog altijd de plaats waar hun kinderen iets anders doen dan hun huiswerk maken of in het beste geval elkaars boekbesprekingen afschrijven. Dat is al lang verleden tijd. De elektronische leeromgevingen van scholen, gespecialiseerde internetfora en zelfs sociaalnetwerksite Facebook zijn uitgegroeid tot een onmisbare studeerhulp. Binnenkort staat WeZooz Academy ook in dat rijtje, als het van oprichter Vincent Vandeputte afhangt. Tegen betaling krijgen gebruikers toegang tot een bibliotheek van 1000 filmpjes met leerstof en 600 oefeningen. Bijna alle vakken komen aan bod. "De leerstof op de site covert ongeveer 80 procent van de eindtermen van het middelbaar onderwijs", zegt Vandeputte. "Het is geen vervanging voor de schoolbanken, maar een complementaire tool. In Vlaanderen is het uniek. In het buitenland zijn er veel organisaties die zich bezighouden met online leren. Omdat onderwijs zo verschilt van regio tot regio, vormt dat geen concurrentie. De aanpak is ook anders. In Duitsland is er bijvoorbeeld een site met lesvideo's door amateurs en de controle op de inhoud is eigenlijk onbestaande. Wij produceren alles zelf en werken daarbij enkel met gediplomeerde leerkrachten. Een raad van 40 experts adviseert ons ook. We kunnen het ons niet veroorloven foute informatie aan te bieden." Oorspronkelijk was het bedrijf enkel gericht op online-instructievideo's, bijvoorbeeld voor doe-het-zelvers. Twee jaar geleden startten Vandeputte en zijn team van ondertussen vijftien medewerkers met een e-learningplatform voor scholieren. "Het zijn geen gemakkelijke jaren geweest en er is veel leergeld betaald. We hebben bijvoorbeeld met de bluts en de buil geleerd om zo weinig mogelijk uit te besteden. De ontwikkeling van het platform gebeurt volledig intern en er is in het kantoor ook een eigen opnamestudio." Om de bibliotheek met filmpjes en het platform op punt te krijgen, zijn enkele miljoenen euro's geïnvesteerd. Nu breekt het moment aan om de commercialisering te versnellen. Twee abonnementsformules staan daarbij centraal: 99 euro per jaar voor toegang tot alle lesvideo's en 149 euro als je ook de oefeningen wilt. In vergelijking met een jaar bijles valt dat goed mee. "Het is bewust scherp geprijsd. We willen natuurlijk winst maken, maar niet ten koste van alles. Daarom is ook een inkomstenmodel dat voornamelijk op advertenties draait uit den boze. We bekijken wel alternatieve vormen van sponsoring. Via de speelgoedketen Dreamland kunnen klanten bijvoorbeeld met een spaarpuntensysteem tijdelijk toegang krijgen. Met Belgacom, McDonald's en KBC zijn soortgelijke acties opgezet", zegt Vandeputte. "Het hoeft ook niet duur te zijn", valt Antoon De Proft in. De oud-topman van het technologiebedrijf ICOS Vision Systems en voorzitter van de raad van bestuur van het onderzoekscentrum imec, is een van de investeerders. "Het middelbaar onderwijs in Vlaanderen telt 450.000 scholieren. Zelfs met een bescheiden aandeel kan Wezooz rendabel zijn. Ik ben overtuigd van het potentieel. Ik hoop ook dat de eigentijdse manier waarop wiskunde en wetenschap worden gegeven jongeren aanzet om voor ingenieurs- en andere technische opleidingen te kiezen. Dat heeft Vlaanderen broodnodig."STIJN FOCKEDEY, FOTOGRAFIE MICHEL WIEGANDT"De leerstof op de site covert ongeveer 80 procent van de eindtermen"