Europees commissaris voor Landbouw Franz Fischler wil dat Europa minder en vooral minder dure suiker produceert. Concreet zal de Europese Unie vanaf de zomer van 2005 minder steun en minder exportsubsidies toekennen aan de suikerfabrikanten.
...

Europees commissaris voor Landbouw Franz Fischler wil dat Europa minder en vooral minder dure suiker produceert. Concreet zal de Europese Unie vanaf de zomer van 2005 minder steun en minder exportsubsidies toekennen aan de suikerfabrikanten. Ons land telt nog twee grote suikergroepen: het Vlaamse Tiense Suiker (onderdeel van de Duitse groep Südzucker) en het eerder dit jaar gevormde Iscal van de families Lippens, Crahay en Couplet (zie Trends, 15 januari 2004). JOHAN DE RYCKER (TIENSE SUIKER). "Wat het plan-Fischler betreft, moet je een onderscheid maken tussen de periode 2005-2007 en de periode nadien. Op 2005-2007 hadden we al geanticipeerd. Eerder dit jaar hebben we onze Waalse fabriek in Genappe gesloten en onze drie andere fabrieken geherstructureerd. Vanaf 2008 is de situatie ernstiger. Fischler wil daar veel te snel en veel te diep snijden." DE RYCKER. "Neen, het is een dolksteek voor de Belgische landbouw in zijn geheel. Bietenteelt was altijd een zeer rendabele bezigheid. Wat de landbouwers niet konden ophalen met tarwe of andere teelten, konden ze in veel gevallen compenseren dankzij de bietenteelt." DE RYCKER. "Op termijn zal heel Europa verliezen. De enige grote winnaar is Brazilië, een land dat door zijn systematische overproductie al sinds 1993 verantwoordelijk is voor het ineenstuiken van de wereldmarktprijs. Afgelopen week verklaarde de Braziliaanse minister van Landbouw, Roberto Rodriguez, dat zijn land alles kan opnemen wat Europa aan productie laat vallen. Als Europa zo doorgaat, zullen we in de toekomst alleen nog maar goedkope Braziliaanse suiker invoeren. Is dat de bedoeling?" Karel Cambien