Wie vermoordde JFK ?
...

Wie vermoordde JFK ?De moord op president Kennedy luidde het begin in van de "reality television". Op 22 november 1963 stond de wereld even stil. Bijna iedereen herinnert zich nog wat hij/zij aan het doen was toen het nieuws van de aanslag op de Amerikaanse president Kennedy bekendraakte. De beelden van de aanslag op John Fitzgerald Kennedy waren destijds rechtstreeks op de televisie te bekijken en gingen meteen de hele wereld rond. De zoektocht naar de moordenaar, de moord op de vermeende dader, Lee Harvey Oswald, door een schemerige nachtklubeigenaar..., het waren zaken die als reality television avant-la-lettre de huiskamers binnenstroomden.De moord op de populaire president vormt één van die schaarse hoogtepunten in de geschiedenis van de televisie, op gelijke voet met de eerste maanlanding, misschien ook het aftreden van Nixon en wellicht de recente vrijspraak van OJ Simpson. Gebeurtenissen die een natie in beroering brachten. De commerciële omroep richt met zijn tweede kanaal twee opeenvolgende dagen de aandacht op de gebeurtenissen van bijna 32 jaar geleden. Op zaterdag 21 oktober om 21.00 uur wordt op Ka 2 het "historisch drama" van Oliver Stone uit 1991, "JFK", uitgezonden. De film houdt het bij de konspiratieteorie, en heeft het dus niet over de eenzame, gestoorde moordenaar waarbij de onderzoekskommissie Warren het uiteindelijk hield. De zoektocht naar andere medeplichtigen vormt dan ook de basis voor het geromantizeerde verhaal van Stone. De dag voordien zendt Ka 2 een reportage uit van Barbara Kopple en Danny Schlechter. Toen Stone aan de voorbereiding van zijn film bezig was, vermoedde hij al dat hij bij het uitwerken en uitbrengen van zijn werkstuk de wind tegen zou hebben. Daarom klampte hij de twee journalisten aan om een grondige reportage te maken over de "affaire-Kennedy". De dokumentaire kreeg de titel"Beyond JFK : the question of conspiracy" mee en toont unieke archiefbeelden afgewisseld met interviews met mensen die toentertijd nauw bij de zaak betrokken waren : officier van justitie Jim Garrison, de Amerikaanse legendarische televisieverslaggever Walter Cronkite, Oswalds weduwe Marina, en vele anderen. Ook zitten in de reportage beelden verweven van de opnamen van "JFK" en interviews met de akteurs Kevin Costner, Sissy Spacek, Jack Lemmon en Walter Matthau. De dokumentaire dreigt precies daardoor iets te verglijden naar een zoveelste "The making of... ", wat echter niet wegneemt dat het best interessante televisie is.RUDI MACKINTOSHJF Kennedy KA 2 besteedt twee opeenvolgende avonden aandacht aan de dramatischegebeurtenissen van 32 jaar geleden. DRUGSBELEIDTerwijl op de Nederlandse televisie de zogenoemde kommissie van Traa nog wel enkele weken de show zal stelen met de (bijna dagvullende) rechtstreekse uitzendingen van de hoorzittingen in verband met de hoogst omstreden metodes die de Nederlandse politie aanwendde om drugsbendes te klissen, worden ook in andere Europese landen en steden verwoede pogingen gedaan om de aanhoudende stroom van verdovende middelen tegen te houden. In de dokumentaire "Ein anderer Rausch" wordt geschetst hoe de stad Frankfurt het drugsprobleem aanpakt. In heel Europa geldt het Duitse financiële centrum als een voorbeeld. Een goede medische begeleiding en een betere sociale opvang hebben ervoor gezorgd dat het aantal drugsdoden gehalveerd is. Arte, donderdag 19 oktober, 19 u.30. KLARE LIJN"Tim und Struppi" heten ze in Duitsland. Bij ons kennen we ze beter onder de namen Kuifje en Bobbie, of in de taal van hun geestelijke vader "Tintin et Milou". Georges Rémy, Hergé, publiceerde zijn eerste stripalbum in 1929. Sindsdien werden 170 miljoen eksemplaren van zijn werken verkocht en vertaald in 53 talen. Kuifje is mettertijd een echte cultfiguur geworden, die niet alleen commercieel sukses kende, maar zelfs filozofen, psychoanalisten en historici ertoe bracht wetenschappelijke verhandelingen neer te zetten. Arte wijdt een tema-avond aan de stripfiguren van Hergé met een hele reeks dokumentaires waarin zowel de fiktieve hoofdpersonages onder de loep genomen worden als de figuur van hun maker. Op de achtergrond wordt een antwoord gezocht op de vraag in hoeverre de strips van Hergé een weerspiegeling vormden van hun tijdsbeeld. Arte, zondag 22 oktober, vanaf 19 u. BELGISCHE FILMBelgië was er een eeuw geleden als de kippen bij om de uitvinding van de gebroeders Lumière meteen naar onze contreien te halen. Amper een paar maanden na de Parijse première werden in Brusselse salons al privé-voorstellingen gehouden, de eerste publieke filmvertoning vond op 1 maart 1896 plaats. In de prille geschiedenis van de film speelden trouwens Belgen zoals Plateau en Robertson een niet onaanzienlijke rol. Die vaststelling was de aanleiding voor het maken van wat de BRTN een kreatieve montagefilm noemt rond Belgische films. Onder dat laatste wordt verstaan : films ontstaan dankzij Belgische producenten, in België tot stand gebracht of handelend over Belgen in het buitenland. De film over de film werd volledig samengesteld met bestaande, historische beelden, zonder nieuwe interviews of kommentaar. "100 jaar film : Made in Belgium" is geen aaneenschakeling van clips, noch een samenraapsel van kriskras door elkaar gegooide scènes. Ook wordt niet getracht een staalkaart van het beste van eigen makelij op te stellen. Wel weerspiegelt de montage het beeld dat de Belgische cineasten in de loop der jaren schetsten van hun land en zijn inwoners. TV2, zaterdag 28 oktober, 22 u.10.