HET VANGNET
...

HET VANGNETDe sociale zekerheid en dan vooral de billijke verdeling ervan blijft een van de grote, hete hangijzers in de Belgische politiek. Geen begrotingsronde gaat voorbij of het sociale vangnet, dat ons moet beschermen tegen ziekte en werkloosheid en ons tegelijk een inkomen moet bezorgen na de aktieve loopbaan, staat centraal in de diskussie. Ria Van Alboom schreef het scenario voor een Boulevard-reportage rond "Het sociale vangnet". Aan de hand van tijdsdokumenten en filmfragmenten onder meer uit "Daens" van Stijn Coninx schetst men de wordingsgeschiedenis van het systeem zoals we dat nu kennen. Een historie die begint in het midden van vorige eeuw toen de arbeiders zich op vrijwillige basis begonnen te verenigen in zieken- en bijstandsfondsen. Vrijwilligheid werd in de loop der jaren steeds meer verplichting. Het systeem van SZ zoals we dat nu nog kennen is echter een uitvloeisel van de Tweede Wereldoorlog en werd bij ons destijds op poten gezet door de toenmalige minister van Arbeid Achiel Van Acker.TV1, woensdag 18 oktober, 21 u15TERUG VAN WEGGEWEESTAan ochtendtelevisie zijn we op de Vlaamse zenders helemaal nog niet toe. Toch niet de soms aantrekkelijke vorm van ochtendmagazines met nieuws "heet van de naald" à la BBC, ARD/ZDF, zelfs Nederland 3 en uiteraard CNN. We moeten het vooralsnog stellen met de domenikale eenzaat De Zevende Dag van de openbare omroep. Gedurende dertien weken wordt daar nu Goeiemorgen tegenover gesteld door VTM. Geen politiek, geen nieuws,... wel "lifestyle"-tema's, tips om gezonder te worden, er beter uit te zien, aantrekkelijker te wonen en kreatiever te eten.... Dat alles omkaderd door het jeugdprogramma Schuif af, toeristische rubriekjes en een autotest. Nieuw is wel dat overgeschakeld werd van een dagelijks programma tijdens een of andere vakantieperiode op een wekelijks ritme.VTM, zondagochtend, van 9 u tot 12 u10HET VERLOREN LAMKomen de Rechtvaardige Rechters ooit nog eens boven water ? De zoektocht naar het verdwenen paneel uit het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck gaat verder. Nu weer wordt gespeurd in de Gentse St-Baafs zelf. In Arsène Lupin en het Lam wordt alles nog eens op een rijtje gezet en getoond hoe met de hulp van spitstechnologie opnieuw een zoektocht op gang werd gebracht... ruim zes decennia na de feiten.TV2, zondag 15 oktober, 19 u50Meedogenloze sport ?Sport is het opium voor miljoenen. Elk groot sportevenement Olympische Spelen, EK of WK is goed voor een piek in de televisieverkoop. De industrie vaart er in elk geval goed bij. Is de profsport wel echt zo'n onschuldige vorm van volksvermaak ? Of gaan er achter de schermen duisterder zaken schuil ? Een tema-avond van Arte.Korruptie in het voetbal is van alle tijden. "Verkochte" boks- of wielerwedstrijden behoren al geruime tijd tot het rijk van de bewezen legenden. Topprestaties worden lang niet altijd alleen maar met geoorloofde middelen neergezet. Maar niet enkel het grote publiek wordt soms een rad voor de ogen gedraaid, ook de professionele sportlui zelf verzeilen vaak in een straatje zonder eind. En het is precies dat aspekt dat de Frans-Duitse kultuurzender Arte op donderdag 12 oktober onder de loep neemt. Al was het maar om ten overvloede aan te tonen dat geld lang niet altijd gelukkig maakt. Er was een tijd dat atleten uit de voormalige DDR bij de grote atletiekevenementen nooit het stadion verlieten zonder een karrevracht medailles. Na de Wiedervereinigung draait de Duitse prestatiemotor op een beduidend lager pitje. Getuige daarvan de meer dan matte prestaties op de jongste grote atletiektoernooien. De reden daarvan mag duidelijk zijn : de hereniging van de twee Duitslanden betekende in één klap ook officieel de sluiting van de atletenfabrieken in Oost-Duitsland. Met anabolica en drugs werd daar tot 1989 gebouwd aan een ras van superatleten met de volle steun van het hele staats- en partijapparaat.Arte zendt tijdens zijn tema-avond een recente Franse reportage (1995) uit die als titel meekreeg : Dopage : le mur du silence. Over de manier waarop kinderen reeds op onwaarschijnlijk jonge leeftijd "gerekruteerd" werden in het DDR-sportapparaat en over de vaak pijnlijk zichtbare en voelbare gevolgen van die prestigepolitiek op de persoonlijkheid, het lijf en de leden van de sportbeoefenaars. Die dokumentaire wordt voorafgegaan door een eveneens Frans werkstuk over de soms duistere wereld van het beroepsvoetbal. De reportage draait rond de persoon van de voormalige Franse topvoetballer José Touré, naast kleppers als Platini, Tigana en Bossis één van de corifeeën van het Franse nationale voetbal in de jaren '80. Touré is nu zo goed als onbekend. Hij kijkt met verbittering terug op zijn voetbalcarrière want ze heeft hem uiteindelijk alleen maar kommer en kwel gebracht. Reportagemaker Eric Pierrot gaat na hoe Touré verzeild geraakte in een web van oplichterij, aftroggelarij en uitstoting. De twee reportages waarrond de Arte-avond draait, worden zoals gebruikelijk omkaderd door een tweetal paneldebatten geleid door Daniel Leconte, waarbij ook het publiek in het Centre Georges Pompidou zijn zegje kan doen.RUDI MACKINTOSHDe andere zijde van de medaille Een reportage over professionele sporters die in het sukkelstraatjebelanden, op Arte.