Ingrid Vanden Berghe is de nieuwe directeur van de christen-democratische studiedienst. Sinds begin november leidt deze ex-adviseur van Milieuminister Theo Kelchtermans (CVP) het Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studiën (Cepess). Ze vervangt er Rolf Falter, die naar zijn oude stal De Standaard terugkeert.
...

Ingrid Vanden Berghe is de nieuwe directeur van de christen-democratische studiedienst. Sinds begin november leidt deze ex-adviseur van Milieuminister Theo Kelchtermans (CVP) het Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studiën (Cepess). Ze vervangt er Rolf Falter, die naar zijn oude stal De Standaard terugkeert. Als geboren en getogen Leuvenaar studeerde Ingrid Vanden Berghe (34 j.) dochter van professor-geneticus Herman Vanden Berghe in '85 af als landbouwingenieur aan Alma Mater. Dankzij een IWONL-beurs startte zij haar doctoraat over de invloed van landschapsstructuren op erosie en sedimentatiepatronen in het landschap wegens tijdsgebrek heeft ze het doctoraat nooit afgewerkt. Drie jaar later werd Vanden Berghe wetenschappelijk medewerkster aan het Instituut voor Land- en Bosbeheer van de KU-Leuven. Als gevolg van haar precair statuut deed ze in '89 mee aan een examen van het Vast Wervingssecretariaat. Ze kwam als eerste uit de bus, zodat ze onmiddellijk aan de slag kon als ingenieur bij de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (Aminal). Twee jaar later vroeg Kelchtermans haar voor de eerste maal op zijn kabinet. Bij de nieuwe legislatuur in '92 bleef Vandenberghe zijn adviseur voor Ruimtelijke Ordening. Ze stond onder andere mee aan de wieg van het Structuurplan, dat eind dit jaar aan een openbaar onderzoek zal worden onderworpen.De voorbije twee jaar legde de ingenieur zich op het kabinet van Leefmilieu toe op landinrichting en integraal waterbeheer. Vanden Berghe kreeg ruime erkenning bij de verzoening van alle partijen rond de huidige versie van het Mestactieplan (MAP). Daarna pakte ze het ontwerp-decreet over het natuurbehoud aan. Maar nu krijgt Vanden Berghe andere katten te geselen : als eerste vrouw aan het hoofd van Cepess moet ze een nieuw elan geven aan de ingedommelde unitaire studiedienst van de christen-democraten (CVP + PSC) en de fractiemedewerkers integreren in de nieuwe structuur. Hiervoor krijgt ze versterking. De ploeg wordt uitgebreid tot acht voltijdse medewerkers.Met twee kinderen en een kleine boerderij thuis haar zelfstandige echtgenoot zit in de groenvoorziening blijft er weinig tijd over voor hobby's. Maar op een verloren moment doet Vanden Berghe nog altijd graag aan bloemschikken.INGRID VANDEN BERGHE (CEPESS) Eerste vrouwelijke directeur moet de christen-democratische studiedienst nieuw elan geven.