Het verhaal van de wiskunde: een uitgave over wiskunde die eruitziet als een smaakvol kunstboek én ook tal van kunstwerken afbeeldt. Die onmogelijke opgave realiseerde Richard Mankiewicz. De onderzoeker aan de Middlesex University in Engeland schreef een geïllustreerde kroniek van de wijze waarop de wiskunde zich in de loop der eeuwen ontwikkelde. Hij beperkt de blik niet tot getallen, algoritmen en kwadraturen, maar begeeft zich ook ...

Het verhaal van de wiskunde: een uitgave over wiskunde die eruitziet als een smaakvol kunstboek én ook tal van kunstwerken afbeeldt. Die onmogelijke opgave realiseerde Richard Mankiewicz. De onderzoeker aan de Middlesex University in Engeland schreef een geïllustreerde kroniek van de wijze waarop de wiskunde zich in de loop der eeuwen ontwikkelde. Hij beperkt de blik niet tot getallen, algoritmen en kwadraturen, maar begeeft zich ook resoluut op de diverse domeinen waarmee de wiskunde in aanraking kwam, zoals de sterrenkunde van Galileo Galilei, de wereldkaart van Gerardus Mercator en zelfs de surrealistische doeken van dromer Salvador Dali. Mankiewicz danst en dartelt door wetenschap, geschiedenis en petite histoire, maar een hoge mate van concentratie blijft wel constant vereist. Uniepers, 192 blz., 1198 fr.Merkwaardige en interessante wiskundige kwesties: ook David Wells reconstrueert de geschiedenis van de wiskunde. Bij hem ligt de klemtoon nog meer op de beknopte biografieën en pittige anekdoten van bekende wiskundigen. Ook onbekenden en schrijnende verhalen komen aan bod. Zo herinnert het boek ons eraan dat enkele decennia geleden homoseksualiteit in Groot-Brittannië nog zwaar bestraft werd. Zo werd wiskundig genie én oorlogsheld Alan Turing, die meehielp om de nazi-codes te kraken, het slachtoffer van een gedwongen behandeling met hormonen als voorwaarde om de gevangenis te verlaten. Hij pleegde zelfmoord. Bert Bakker, 320 blz., 790 fr.Sterren kijken: bescheiden maar bruikbare gids die de sterrenhemel voor het hele jaar in beeld brengt. De posities van planeten en uitleg van fenomenen als kometen en meteoren ontbreken niet. ANWB Veldgids, 256 blz., 475 fr.Train je geheugen: memoriseerwonder Dominic O'Brien geeft tips om het geheugen te oefenen. Helaas maakt hij er zich wel erg makkelijk vanaf. Neem nu zijn les snellezen: op amper één pagina. Lannoo, 160 blz., 795 fr.Atlas voor het hele gezin: ondanks de nadruk op de aanwending van een revolutionaire computercartografie, gaat het om een klassieke atlas, die ook beknopte info biedt over de landen en algemene aardrijkskunde. Areopagus, 200 blz.XYZ van de mythologie: thematische, maar wat schrale encyclopedie over goden, helden en andere protagonisten uit de mythologieën. THB, 256 blz., 1098 fr.Mythen & legenden: vernuftig vormgegeven voorstelling van ruim vijftig mythen uit diverse beschavingen, samengesteld door Neil Philip. THB, 128 blz., 998 fr.Luc De Decker