Duitsland, Groot-Brittannië en zelfs Frankrijk deden beter dan België in het derde kwartaal. Moeten we ons zorgen maken?

GEERT GIELENS. "De Belgische economen hadden een kwartaalgroei van 0,3 procent verwacht voor ons land. Dan is de gerealiseerde 0,2 procent behoorlijk weinig. Maar zorgwekkend hoeft dat niet te zijn. Het is een eerste schatting door de Nationale Bank van België, die Eurostat heeft overgenomen. Overigens groeide België een kwartaal eerder met 0,5 procent. Ons land deed daarmee beter dan Duitsland en Frankrijk. De 0,2 procent van België in...

GEERT GIELENS. "De Belgische economen hadden een kwartaalgroei van 0,3 procent verwacht voor ons land. Dan is de gerealiseerde 0,2 procent behoorlijk weinig. Maar zorgwekkend hoeft dat niet te zijn. Het is een eerste schatting door de Nationale Bank van België, die Eurostat heeft overgenomen. Overigens groeide België een kwartaal eerder met 0,5 procent. Ons land deed daarmee beter dan Duitsland en Frankrijk. De 0,2 procent van België in het derde kwartaal zal voor een deel te wijten zijn aan de Chinese afkoeling. Die deed de beurzen in augustus onderuitgaan, wat wellicht heeft gewogen op het vertrouwen en de uitgaven van de Belgische consument. En onze export zal wat hebben geleden onder de verzwakking van de Duitse industriële productie in het derde kwartaal." GIELENS. "Niet noodzakelijk veel. Eurostat en de Nationale Bank kunnen het cijfer later nog corrigeren, in de twee richtingen weliswaar. Valt de groei ook in het vierde kwartaal tegen, dan is er iets aan de hand. We moeten de afkoeling van de wereldeconomie in het oog houden. Die kan de consument wantrouwig maken. Maar alvast in oktober is het Belgisch consumentenvertrouwen deels hersteld." GIELENS. "Het Planbureau stelt voor de eerstkomende vijf jaar een jaarlijks gemiddelde van 1,5 procent voorop. Dat zit onder het gemiddelde van de eurozone. Dat verrast niet echt. Landen als Spanje en Portugal komen uit een diepe crisis en zullen via een inhaalbeweging een hogere groei neerzetten. Door de flexibilisering van hun arbeidsmarkt en andere structurele maatregelen kunnen ze die groei gemakkelijker realiseren dan wij." GIELENS. "Ja, maar anderzijds kampen de Zuid-Europese landen met een veel grotere werkloosheid -- in Spanje is dat meer dan 20 procent. De zuiderse landen hebben die hogere groei echt wel nodig. In België zit de werkloosheid op 8,5 procent, maar met onze zware pensioenfactuur kunnen we best wel extra groei gebruiken. Op korte termijn zal onze groei wat tegenwind krijgen door de maatregelen om onze concurrentiekracht te versterken, zoals de beperking van de loongroei. Het belangrijkste is dat België structurele maatregelen neemt, al zijn we er later aan begonnen dan Zuid-Europa." JOZEF VANGELDER