De Antwerpse havenautoriteiten bereiden zich voor op de millenniumnacht. De rederijen krijgen een gedetailleerde vragenlijst over de veiligheidsvoorzieningen (vooral noodapparatuur) op hun schepen.
...

De Antwerpse havenautoriteiten bereiden zich voor op de millenniumnacht. De rederijen krijgen een gedetailleerde vragenlijst over de veiligheidsvoorzieningen (vooral noodapparatuur) op hun schepen."De kans op ongevallen is reëel," weet de Antwerpse Havenkapitein Jan Verbist. "Vooral kleinere rederijen beschikken niet altijd over de essentiële veiligheidsvoorzieningen. De internationale havenautoriteiten hebben afgesproken om dit probleem samen aan te pakken, op basis van dezelfde criteria. Wie er niet aan beantwoordt, komt er gewoon niet in." Ook niet-maritiemgebonden bedrijven in het havengebied bereiden zich voor. Maar voorlopig gaat niemand zover als het Nederlandse Waterbedrijf Europoort, dat de Rotterdamse havenindustrie van water voorziet. "Het was een harde mededeling voor het elektriteitsbedrijf, maar we hebben al vroeg besloten onze onderneming tegen de millenniumnacht volkomen af te koppelen van het elektriciteitsnet," stelt J.J. de Jong, directeur Bedrijfsmiddelen van deze onderneming in NRC Handelsblad. "Zelfs de administratie zal dan met noodaggregaten worden bediend. Dit is geen teken van wantrouwen, maar een blijk van gevoel van verantwoordelijkheid," aldus De Jong. Jan Ceulemans, directeur productie van de Antwerpse Waterwerken, gaat minder radicaal tewerk: "We hebben ten dele een eigen elektriciteitsproductie, die we kunnen inzetten bij problemen. We huren ook extra generatoren om een noodsituatie op te vangen. We vullen tegen het einde van het jaar onze brandstofvoorraad aan, zodat ons net desnoods een paar weken op eigen kracht kan draaien. Maar ons op voorhand loskoppelen van Electrabel doen we niet." Electrabel heeft overigens geen weet van bedrijven die zich afkoppelen van het elektriciteitsnet. "Er is ook geen reden voor," klinkt het bij de woordvoerder. "We zijn al sinds 1995 bezig met het in kaart brengen van zevenduizend objecten: punten in het netwerk die datumgebonden zijn. Alleen wat de transportmodi (hoogspanningslijnen) betreft, zijn er hier en daar nog objecten die moeten worden bekeken. Maar 80% van het werk is gedaan. De afkoppeling van het algemene net zou zich eventueel wel kunnen voordoen voor heel België. Op Europees niveau is immers afgesproken dat bij de cruciale overgang naar 2000 elk land zelfstandig zijn elektriciteit moet kunnen voorzien. Zo wordt vermeden dat eventuele problemen zich over andere landen verspreiden." Kapitein Verbist van het Havenbedrijf (dat de elektriciteit in de haven distribueert): "Wij kennen alvast geen enkel Antwerps maritiem of chemisch bedrijf dat zich uit veiligheidsoverwegingen wil loskoppelen van ons elektriciteitsnet."