Van opleiding is Flip Voets jurist. Hij startte zijn carrière als journalist bij de VRT-radio, waar hij de juridische berichtgeving voor zijn rekening nam. Van 1995 tot 2000 was hij eindredacteur en producer bij de VRT-televisie, daarna stapte hij over naar de Juristenkrant. Met zijn juridisch-journalistieke achtergrond was hij de geknipte figuur voor de functie van ombudsman bij de nieuwe Raad voor Journalistie...

Van opleiding is Flip Voets jurist. Hij startte zijn carrière als journalist bij de VRT-radio, waar hij de juridische berichtgeving voor zijn rekening nam. Van 1995 tot 2000 was hij eindredacteur en producer bij de VRT-televisie, daarna stapte hij over naar de Juristenkrant. Met zijn juridisch-journalistieke achtergrond was hij de geknipte figuur voor de functie van ombudsman bij de nieuwe Raad voor Journalistiek. Bij de Vereniging van Beroepsjournalisten bestond er al een raad voor deontologie, waar burgers met hun klachten terechtkonden. De raad bestond echter uitsluitend uit journalisten en daarom werd er openlijk getwijfeld aan zijn onpartijdig karakter. Na gesprekken met de uitgevers werd de vzw de Vereniging van de Raad voor Journalistiek opgericht. De nieuwe raad bestaat voor de ene helft uit journalisten en voor de andere helft uit uitgevers. Als iemand een klacht heeft over de manier waarop hij in de media is behandeld, is het de taak van Flip Voets om na te gaan of er een minnelijke schikking mogelijk is. Is dat niet het geval, dan buigt de voltallige raad zich over de klacht. Het verschil met vroeger zit hem in de bemiddelingsfase. Zowel burgers als bedrijven kunnen naar Voets stappen om te vragen dat hij een bemiddelende procedure in gang zet. "De raad kijkt of er journalistieke fouten zijn begaan, maar heeft niet de bevoegdheid om te veroordelen of een schadevergoeding vast te stellen," zegt Voets. De mogelijkheid om een recht van antwoord in te sturen of om naar de rechter te stappen blijft bestaan. Maar Voets wil dat de raad zich net in die extremere geschillen meer profileert. "De voorbije jaren hebben rechters vaak heel strenge vonnissen uitgesproken, soms gekoppeld aan zware dwangsommen. Ik vraag me af of dat wel een goede oplossing is." Voets wijst er ook op dat een gerechtelijke procedure soms lang kan aanslepen. "Wij willen werken zonder logge procedures. Die snelheid van handelen speelt zeker in het voordeel van de klager."Hij hamert op de noodzaak van het initiatief. "Het gaat om het aanzien van het beroep van journalist. De jongste jaren is onze geloofwaardigheid erop achteruitgegaan. We moeten iets doen vanuit het beroep om te tonen dat we onze job serieus uitoefenen."Ad van Poppel [{ssquf}]Flip Voets (53). Wordt: ombudsman bij de Raad voor Journalistiek.Vrije tijd: lezen van kranten, boeken en tijdschriften. "De jongste jaren is de geloofwaardigheid van de journalist erop achteruitgegaan. We moeten iets doen om te tonen dat we onze job serieus uitoefenen."