Tweecurvenbeleid
...

TweecurvenbeleidVolgens Al Dunlap, voormalig topman van Scott Paper Company, bestaan er drie soorten managers : "De ene soort kan resultaten op korte termijn boeken en beseft niet waar ze met het bedrijf naartoe wil in de toekomst. Hiertegenover staan degenen die een schitterend tienjarenplan hebben, maar binnen tien maanden niet meer in het bedrijf zijn. En dan zijn er managers die op korte termijn goede resultaten verwezenlijken en daarnaast een visie op de toekomst hebben. Dat zijn de goede. Maar daarvan bestaan er ongelooflijk weinig." Het citaat stamt uit Mission Possible van de consulenten Ken Blanchard en Terry Waghorn. Vooral eerstgenoemde heeft zijn sporen al verdiend met vlot lezende managementboeken. De uitlating van Dunlap vat de problematiek van de uitgave perfect samen. Het duo pleit voor een tweecurvenbeleid. Centraal in hun redenering staat dat de huidige ondernemingen een gezond evenwicht moeten vinden en handhaven tussen continuïteit en innovatie, tussen het actuele bedrijfsmanagement en het ontwikkelen van een visie. Je bent verplicht een koers uit te zetten, maar dat mag niet gebeuren ten koste van het heden. "Het doel van dit boek is u te helpen bij het ontwikkelen van uw vermogen om het heden effectief te managen, terwijl u tegelijkertijd de toekomst creëert", luidt het in de inleiding. Ze voegen eraan toe dat het boek meer bedoeld is "als middel om uw denken daarover te stimuleren dan als handboek."Hun eerste hoofdstuk zoomt nader in op de algemene problematiek en pakt vooral uit met de theroie van de s-curve, die de natuurlijke ontwikkeling van allerhande zaken beschrijft, zeg maar de levenscyclus van producten, maar even goed van bedrijven. Wie zicht krijgt op zo'n golf, beseft dat men moet anticiperen op de dalende lijn. Het geheim van constante groei is uit te pakken met een volgende s-curve, nog voor de dalende tendens ingezet wordt. Het tweede hoofdstuk bevat een arsenaal aan wenken om verbeteringen in het huidige niveau aan te brengen. Om het opvijzelen van de organisatie mogelijk te maken, moet u eerst een helder zicht krijgen op de situatie. Die wordt meteen getoetst aan twee kernbegrippen : klantgerichtheid en profilering, al wordt die dubbele spil niet onmiddellijk als dusdanig omschreven.In het middenluik komen de innovaties in de toekomstgerichte tweede curve aan bod. Als toekomst nemen de auteurs de periode tussen achttien maanden en vijf jaar, gerekend vanaf vandaag. Eerst passeren een aantal vragen over de klant, de concurrentie en het eigen bedrijf de revue. Daaruit moet een visie gedistilleerd worden.In het vierde hoofdstuk zet het auteursduo zijn visie uiteen op het aantrekken en motiveren van de juiste mensen in het juiste team. Alweer wordt dezelfde werkwijze toegepast : ze spitten probleemvelden op en brengen wegwijzers in het mijnenveld aan. Op die manier wordt dit eerder magere boek alsnog waardevol, al hinkt het door te veel domeinen in een te krap tijdsbestek. Het vijfde hoofdstuk, dat ook nader ingaat op uw persoonlijke missie, is op dezelfde wijze opgebouwd. Alweer een boek dat aanzet tot denken, maar geen concrete weg plaveit. LDD Ken Blanchard & Terry Waghorn, Mission Possible. Lannoo/Scriptum, 178 blz., 750 fr.