De prijs van uranium stijgt. Een pound uranium dat kan worden gebruikt als kernbrandstof voor nucleaire centrales kostte twaalf maanden geleden 28 dollar. Vandaag schommelt de prijs rond 36 dollar. Uranium verzeilde in een diepe crisis na de kernramp in Fukushima in 2011. Stilaan herstelt de sector van die klap.
...

De prijs van uranium stijgt. Een pound uranium dat kan worden gebruikt als kernbrandstof voor nucleaire centrales kostte twaalf maanden geleden 28 dollar. Vandaag schommelt de prijs rond 36 dollar. Uranium verzeilde in een diepe crisis na de kernramp in Fukushima in 2011. Stilaan herstelt de sector van die klap. Kernenergie, en indirect uranium, krijgt weer steun. Begin vorige maand stelde de Amerikaanse president Obama het Clean Power Plan voor, dat de uitstoot van broeikasgassen moet reduceren. Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor kernenergie. Volgens de World Nuclear Association (WNA) zijn in de Verenigde Staten 99 kerncentrales operationeel. Dat is bijna een kwart van de 436 centrales wereldwijd. Vijf Amerikaanse centrales zijn nog in aanbouw. Vooral China zet in op kernenergie. Het land telt 26 centrales en heeft er 25 in aanbouw. Sinds begin 2013 is de nucleaire capaciteit van China verdubbeld. Het is de zesde gebruiker van uranium ter wereld, maar slechts 2 procent van de totale elektriciteitsproductie komt uit kernenergie. Dat moet tegen 2030 oplopen tot 20 procent. Rusland en India hebben negen en zes centrales in aanbouw. India kondigde al aan dat het zijn uraniumreserves wil opkrikken. Japan heeft vorige maand de Sendai 1-reactor opgestart, in het najaar volgt Sendai 2. In 2016 volgen meer centrales. De WNA verwacht dat de wereldwijde consumptie van uranium het komende decennium met gemiddeld 4 procent per jaar zal toenemen. Voor 2015 wordt het aanbod geschat op 155 miljoen pound. De vraag zal daar met 165 miljoen pound iets boven liggen. Eerst moeten de voorraden worden weggewerkt. Dat is de belangrijkste reden waarom uranium niet veel hoger noteert. Het ontbreken van duidelijke voorraadcijfers bemoeilijkt het herstel. Het aanbod blijft de komende jaren in het beste geval stabiel. De Noord-Amerikaanse marktleider Cameco realiseerde in de eerste jaarhelft een aangepaste nettowinst van 115 miljoen Canadese dollar, evenveel als in dezelfde periode het jaar daarvoor. De productie steeg op jaarbasis met 8 procent naar 10,5 miljoen pound. Voor het volledige boekjaar rekent Cameco op een output tussen 25,9 en 26,3 miljoen pound vanwege de hogere productie in de mijnen van Cigar Lake en McArthur River. De spotprice steeg in het eerste semester met 17 procent tot 37,26 Amerikaanse dollar. De contractprijs, die voor de meeste uraniumproducenten door de lange termijnovereenkomsten een stuk belangrijker is, klom met 4 procent naar 48,5 Amerikaanse dollar. Cameco noteert tegen 13,5 keer de verwachte winst voor 2016, tegen een ondernemingswaarde (ev) van 9 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) en vooral tegen 1,25 keer de boekwaarde. De verbeterde situatie voor uranium weerspiegelt zich nog niet in de koersen van het aandeel. Cameco noteert in de buurt van het laagste koerspeil in elf jaar. Een kanshebber met het oog op een herstel van de uraniumprijs. Danny Reweghs