Ons leger dropt nu niet alleen meer para's in Somalië, maar ook... in Belgische bedrijven. Vanuit Tielen bereidt luitenant-kolonel Marc Savels getrainde parachutisten voor op een zachte landing in ondernemingen.
...

Ons leger dropt nu niet alleen meer para's in Somalië, maar ook... in Belgische bedrijven. Vanuit Tielen bereidt luitenant-kolonel Marc Savels getrainde parachutisten voor op een zachte landing in ondernemingen.Op 16 februari e.k. draagt luitenant-kolonel Marc Savels het bevel van het derde Bataljon Para van Tielen over aan luitenant-kolonel Jean-Pierre Goutsmit. Juist voor zijn vertrek naar een andere eenheid heeft hij nog een verdienstelijk initiatief in de steigers gezet. Voor jonge beroepssoldaten, die voor een termijn van maximum 5 jaar "getekend" hebben, wil hij de overgang naar het burgerleven minder bruusk doen verlopen door onder andere bijscholings- of vervolmakingskursussen. Tijdens de laatste drie maanden dienstverband kunnen de bijna ex-soldaten stage lopen in bedrijven of vormingscentra. Van waar komt de inspiratie ? "De krijgsmacht wenst mensen te begeleiden naar een nieuwe leefomgeving," licht de kommandant toe. "Onrechtstreeks maken we hierdoor het statuut "Vrijwilliger Korte Termijn" een stuk aantrekkelijker. De opschorting van de militaire dienstplicht zorgde in de gevechtseenheden voor een tekort aan jong en fit personeel. De nieuwe kategorie beroepssoldaten met een vrijwilligerskontrakt op korte termijn moet dat probleem helpen oplossen, naast een berekende natuurlijke en/of vrijwillige afvloeiingspolitiek."Het leger begint dus niet aan een soort uitverkoop ? "Wel integendeel," klinkt het resoluut. "Het leger heeft permanent behoefte aan jonge "werkkrachten". Aan de bedrijven bieden wij mensen aan die buiten hun schoolopleiding een erg gekoncentreerde ervaring kunnen aanbieden."Bedoelt hij daarmee goed overweg kunnen met een parachute ? Of kan hij andere troeven uitspelen bij een personeelsdirekteur ? "De jongeren zijn hier gegarandeerd vertrouwd geraakt met discipline, teamwork, stressbestendigheid, motivatie, uithouding, een goede fysieke konditie. Voor hun intrede in het leger heeft het merendeel van de kandidaten ook al een normaal studiediploma op zak. Einde '96-begin '97 stappen de eerste korte-termijnvrijwilligers over naar het burgerleven. Van zodra het systeem op kruissnelheid komt, moet je hier rekenen op zowat 15 kandidaten per jaar."Lopen er genoeg Kempense bedrijven warm voor het initiatief ? "Tot vandaag hebben wij hier 10 grote bedrijven uitgenodigd. Enkele van hen hebben hun interesse betoond. Straks worden de visies van leger en ondernemers aan mekaar getoetst. Ik ben alvast optimist."MARC SAVELS (3DE BATALJON PARACHUTISTEN) De jongeren zijn hier vertrouwd geraakt met discipline, teamwork, stressbestendigheid, motivatie, uithouding, een goede fysieke konditie.