Meer dan eens wenste zakenadvocaat Jan Meyers (Cleary Gottlieb) zijn confrater Jean-Pierre Blumberg (Linklaters) op kerstavond een "prettige vakantie" toe, om op 26 december samen opnieuw verder aan een fusie- of overnamedossier te werken. Niet dit jaar. "Ik durf nu eindelijk hopen op een rustige kerstperiode", aldus Meyers. Blumberg erkent grif dat ook hij "voor het eerst sinds jaren" een stille kerst tegemoet gaat.
...

Meer dan eens wenste zakenadvocaat Jan Meyers (Cleary Gottlieb) zijn confrater Jean-Pierre Blumberg (Linklaters) op kerstavond een "prettige vakantie" toe, om op 26 december samen opnieuw verder aan een fusie- of overnamedossier te werken. Niet dit jaar. "Ik durf nu eindelijk hopen op een rustige kerstperiode", aldus Meyers. Blumberg erkent grif dat ook hij "voor het eerst sinds jaren" een stille kerst tegemoet gaat. Niet alleen zijn er veel minder overnames, fusies, beursintroducties of andere transacties door de kredietcrisis. Ook Meyers' belangrijke klant, de Belgische overheid, heeft door de formatiecrisis amper juridisch advies nodig. Meyers: "Toch was 2007 een behoorlijk goed jaar. De exposure van ons kantoor aan de crisis in de private-equitysector (PE) is beperkt. Ik schat dat maximum 10 % van onze omzet erdoor wordt getroffen. In de VS hoor ik andere geluiden. Daar werden onlangs advocaten uit de structured financedepartmenten op straat gezet." Een gelijkaardig verhaal horen we bij Allen & Overy. Wim Dejonghe, die dit jaar met een collega het internationale corporatedepartement van dit kantoor leidt, denkt dat zijn vennoten dit jaar hun aandeel in de winst zullen zien stijgen. Immers: "De eerste helft van 2007 was zo goed, dat we alles bijeengenomen nog een groei noteren van 10 % tot 20 %. Die omzetstijging heeft uiteraard een positieve invloed op de winstdeling, als de rendabiliteit gezond blijft. Ik denk dat we op het einde van het jaar tevreden mogen zijn." "PE-transacties boven het half miljard euro liggen al een kwartaal volledig stil", getuigt Blumberg. De deal van het jaar was de overname van ABN-Amro door het bankenconsortium RBS-Santander-Fortis. Hieraan werkten 26 weken lang liefst 440 Linklatersadvocaten. Blumberg: "Dit dossier doet ons de malaise van de voorbije maanden in een klap vergeten." Confrater Marieke Wyckaert (Eubelius) wijst erop dat ook in België transacties niet plaatsvonden (zoals de geplande beursgang van Shurgard ), niet volledig werden afgerond (de obligaties van Overseas Diamonds) of gebeurden onder zeer voorzichtige voorwaarden (de beursgang van VGP). Zij heeft een aantal dossiers al maanden in de pijplijn zitten. "Belangrijk als indicator voor een mogelijke afkoeling van de markt zijn waarschijnlijk de deals die wel al gepland waren, maar nog niet bekend", zegt de advocate, die in augustus de functie van Koen Geens (nu kabinetschef van de Vlaamse minister-president) overnam als hoofd van de corporatepoot. "Elke confrater in de zakenadvocatuur voelt de verzwakking. Een stagnatie is dikwijls een kwestie van de kip en het ei. Als we met z'n allen zeggen dat de markt afkoelt, zal het misschien ook gebeuren. Kleinere deals gaan door - voorlopig toch." Blumberg: "Bedrijven als de Gimv, Fortis PE en KBC liggen nog goed in de markt. We zijn volop bezig met deals tussen 50 en 75 miljoen euro. Het was ooit veel erger. Na september 2001 lag de sector 1,5 jaar zo goed als stil en kreeg pas vaart na de beursgang van Belgacom (2005). We hebben dat toen voor een stuk opgevangen door meer herstructurerings- en insolventiedossiers te behandelen." Wim Dejonghe vreesde even dat het weer "van dat" was. "In augustus dacht ik: good times are over", geeft hij toe. "Daarom hebben we een spoedcursus georganiseerd voor een resem corporate-advocaten die nog geen ervaring hebben met herstructureringswerk omdat ze na de jongste crisis op de arbeidsmarkt gekomen zijn. Zo zouden we eventueel de kalmte op de corporatemarkt kunnen compenseren met advies rond ondernemingen in moeilijkheden. In oktober wist ik dat dit een te snelle reactie was geweest." Ook Wyckaert heeft het al meegemaakt. "In tijden van weinig geld tracht iedereen het onderste uit de kan te halen. Dan stijgt dus het aantal betwistingen. De topkaderleden - die anders echt wel andere dossiers te beheren hebben - hebben dan meer tijd zich daarmee bezig te houden. Ook wij zullen ons dan meer concentreren op faillissementen en gerechtelijke akkoorden." Jan Meyers ziet ook de positieve effecten van de kredietcrisis. De voorbije vier jaar verdwenen heel wat jonge, getalenteerde juristen richting PE-fondsen en zakenbankiers. "Die concurrentie op de arbeidsmarkt loopt terug", zegt hij. Nogal wat personeel dat de PE-fondsen en de banken recent lieten afvloeien, waren trouwens gewezen advocaten. "Dit zal een tijd als risicofactor meespelen in de perceptie over een carrière buiten de advocatuur", aldus Meyers. Hoe roze is de toekomst op de markt van de fusies, overnames en andere transacties? Blumberg wijst er op dat de banken eind oktober principieel in totaal 300 miljard dollar aan kredieten hadden toegestaan voor het sluiten van PE-deals (80 miljard in Europa). "Dat geld hangt nu ergens in de lucht", aldus de zakenadvocaat. "De PE-beheerder zegt aan zijn bankier: toegezegd is toegezegd. Die laatste weigert echter met duur geld over de brug te komen aan een eerder afgesproken spotprijs. Beiden staren elkaar lang en diep in de ogen en wachten tot de andere wegkijkt. Maar ooit zal de transactie wel plaatsvinden, normaal gezien." Dejonghe signaleert dat sommige transacties misschien zelfs doelbewust werden vertraagd. "Ik hoor in de City dat sommige bankiers de tweede helft van het jaar bewust niet te hard zouden hebben doorgetrapt op de gaspedaal en rustig uitkeken naar de beste deals om de eindejaarsbonus niet in gevaar te brengen. Dat betekent dat er misschien veel transacties naar boven komen na Nieuwjaar." Meyers bevestigt: "Een bankier met veel ervaring vertelde me dat hij meer deals dan ooit in de pijplijn had zitten. Ik verwacht dus in 2008 nog heel wat mooie transacties." Door Hans Brockmans