De nieuwe paarse regering moet de kans grijpen om sneller dan gepland de uitstap uit de kernenergie ongedaan te maken. Betrouwbare, goedkope, overvloedige en broeikasgasvriendelijke energie vloeit uit de centrales van Doel en Tihange. België kan geen economie doen bloeien met wind en zon. De Wetstraat weet het, maar zakte door de knieën voor de groene irrationaliteit. De nieuwe paarse regering moet de kans grijpen om ondernemersvriendelijk te zijn. Guy Verhofstadt ( VLD) wandelde intiem met de Britse premier Tony Blair door Gent tijdens het eurovoorzitterschap; Steve Stevaert laat zich dergelijk vertoon niet aanleunen, maar is,...

De nieuwe paarse regering moet de kans grijpen om sneller dan gepland de uitstap uit de kernenergie ongedaan te maken. Betrouwbare, goedkope, overvloedige en broeikasgasvriendelijke energie vloeit uit de centrales van Doel en Tihange. België kan geen economie doen bloeien met wind en zon. De Wetstraat weet het, maar zakte door de knieën voor de groene irrationaliteit. De nieuwe paarse regering moet de kans grijpen om ondernemersvriendelijk te zijn. Guy Verhofstadt ( VLD) wandelde intiem met de Britse premier Tony Blair door Gent tijdens het eurovoorzitterschap; Steve Stevaert laat zich dergelijk vertoon niet aanleunen, maar is, zoals zijn voorganger, de Vlaamse vertaling van New Labour. De verbeelding van Tony Blair wordt gevoed door pragmatische, optimistische pro-ondernemingsteksten als 'The Entrepreneurial Society' en 'Promoting Prosperity' van centrumlinkse denktanks. Drie van vier recente socialistische partijleiders waren ondernemers. Snobs zullen er de neus voor ophalen, want ondernemers hebben in hun ogen een compagnie bedienden onder zich voor ze meetellen. Dat vindt dit blad niet. Landbouwer Karel, cafébaas Steve en communicatiepatron Patrick hebben mercantiele daadkracht aan de dag moeten leggen om hun brood te boteren. Hen hoef je niks te vertellen over fiscale druk, paperassen en kwaaiige ambtenaren. Ploegend, tappend en brainstormend leerden zij de nukken van de grijperige overheid kennen. Trends heeft een adviesraad die 27 jaar vergadert en de deuren opent voor ondernemers, bankiers, profs, advocaten en, af en toe, politici. Steve Stevaert was onze gast toen hij een open socialistische burgemeester van Hasselt bleek te worden. Patrick Janssens was onze gast in zijn begindagen als partijchef en bekende dat hij de luidste toejuichingen kreeg op VKW-causerieën. Met de pragmatische Vlaamse socialisten die coalitie zullen vormen met de VLD is er te werken. Onze analyse van het SP.A-verkiezingsprogramma (zie Trends, 8 mei 2003) was weliswaar negatief. Verkiezingsprogramma's zijn verduldig en zeggen weinig over partijen die allemaal rondjes rond het centrum draaien. De anarchistische angel is uit het vlees van paars-groen getrokken. Geheeld paars zal niet langer moeten offeren aan het radicale temperament van Agalev en Ecolo. De groene generatie, die door haar aftreden de prijs betaalt voor een cata- strofale verkiezingsvernedering, is een antiburgerlijke voorhoede vol afwijzingsclichés. Groenen grossieren in begrippen als 'laakbaar winstbejag', 'globalistische exploitatie', 'multinationale overheersing'. De boekwerkjes van de modedames Klein en Forrester liggen op hun nachtkastje rug aan rug met geniete tekstjes in kringlooppapier van De Kleine Aarde in Nederland. Dat pakt niet bij de socialo-realisten Stevaert en Janssens. Een prettig interview van Trends met Patrick Janssens ging over zijn vroegere vakgebied - de reclame - en 'No Logo' van Naomi Klein. Janssens zag het antiglobalistische boek als de merkpaal van een generatie, eerder een badge dan een belangwekkende tekst. De gezellige socialist Stevaert, met zijn prikjes naar profs en politologen, denkt hetzelfde. En Fidel Castro? Steve Stevaert bezocht onlangs Cuba en chaperonneerde het België-bezoek van de communistische dochter van Che Guevara. De Vlaamse succespoliticus was amper opgestegen in Havana of de Cubaanse dictator veroordeelde een rij dissidenten tot levenslang. Stevaert zal beschaamd zijn over zijn Castro-passie. Laat het koketteren met seniel links aan Kristien Hemmerechts en haar Bart.