Voor Jan Modaal verdubbelt op 12 augustus de prijs van een telefoontje naar een Telenet-abonnee - tenzij hij zelf bij Telenet zit. Oorzaak is de vervijfvoudiging van wat de Nederlanders zo mooi het "afwikkeltarief" noemen: wat Telenet vraagt om een telefoontje van buiten zijn netwerk naar zijn eigen klanten toe "af te wikkelen".
...

Voor Jan Modaal verdubbelt op 12 augustus de prijs van een telefoontje naar een Telenet-abonnee - tenzij hij zelf bij Telenet zit. Oorzaak is de vervijfvoudiging van wat de Nederlanders zo mooi het "afwikkeltarief" noemen: wat Telenet vraagt om een telefoontje van buiten zijn netwerk naar zijn eigen klanten toe "af te wikkelen". De dreiging hing al sinds februari in de lucht. Nieuw is dat het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) het afwikkeltarief van Telenet nu officieel "redelijk" heeft genoemd en Belgacom heeft verplicht om het vanaf 12 augustus aan zijn klanten door te rekenen. Tot nog tot weigerde Belgacom dat te doen in afwachting van een uitspraak van de Mechelse handelsrechtbank. In een interview met Trends (zie blz. 12) zegt administrateur-generaal Eric Van Heesvelde dat het BIPT vooraf de kosten van Telenet heeft gecontroleerd en ook de kosten van andere alternatieve operatoren gaat auditen als ze hun afwikkeltarief zouden verhogen. Dat is een opmerkelijke uitbreiding van de marktregulering. Het BIPT verklaart zich daarvoor bevoegd op basis van artikel 109 ter, 3, van de telecomwet, dat zegt dat Belgacom verplicht is om op niet-discriminerende wijze te antwoorden op alle redelijke verzoeken om interconnectie. In zijn officiële mededeling van 30 juli geeft het BIPT geen criteria aan waarom de afwikkeltarieven van Telenet als "redelijk" moeten worden beschouwd.Het nieuwe tarief maakt België tot een curiosum. Niet omdat het principe van verschillende afwikkeltarieven in het vaste netwerk nergens zou bestaan - in Nederland is het erkend - maar omdat de verschillen zo groot zijn. Telenet verdedigt zich door te zeggen dat de mobilofoonoperatoren sinds jaar en dag nog veel hogere afwikkeltarieven vragen. Maar precies tegen die praktijk is de Europese Commissie nu stevig in het geweer. En vorige week nog bewees de Nederlandse Mededingings Autoriteit (NMa) wat betreft de mobilofonie dat elke operator een economische machtspositie in afwikkeltarieven heeft. De NMa argumenteert bijvoorbeeld dat de vraag niet afneemt naarmate de afwikkeltarieven stijgen, zoals in een concurrentiële situatie zou gebeuren. Integendeel, omdat operator A de hogere afwikkelkost van B in zijn detailhandelstarief moet incalculeren, is het denkbaar dat zijn positie tegenover B verslecht. Daardoor kan B bijkomende klanten aantrekken en nog méér afwikkelopbrengsten boeken. Afwikkeltarieven moeten dus inderdaad worden gereguleerd, besluit de NMa, die deze opdracht doorschuift naar de Nederlandse toezichthouder Opta (het is weinig waarschijnlijk dat die zijn audit even snel zal kunnen afronden als het BIPT, dat volgens zijn eigen mededeling het verzoek om tussenkomst van Telenet op 5 juni ontving en op 11 juni zijn beslissing klaar had, allicht een wereldrecord). In politieke kringen geeft men toe dat de actie van het BIPT maar één doel had: Telenet extra inkomsten bezorgen en een betere onderhandelingspositie met zijn kapitaalverschaffers. Met als argument: zonder Telenet geen concurrentie op de residentiële markt.Voor de Vlaamse administratie - de voornaamste klant van Telenet - schept het wel de ongemakkelijke situatie dat een deel van de burgers nu tegen 11 eurocent per minuut inbelt en een ander deel (de Telenet-klanten) tegen 2,48 eurocent.Na 12 augustus moet u minister-president Patrick Dewael ( VLD) dus maar eens vragen hoe hij daarover denkt. Als Belgacom-abonnee subsidieert u met zo'n telefoontje Telenet en draagt u bij tot de vrije concurrentie. Een liberaal kan daar moeilijk tegen zijn. Bruno Leijnse [{ssquf}]http://www.nma-org.nl/overigepub/2002/onderzoeksrapporten/rapportage%20marktdefinitie1.pdf