Wie Novo Nordisk zegt, zegt diabetes. In de eerste negen maanden van dit jaar kwam 78 procent van de groepsomzet van 61,9 miljard Deense kronen uit diabetesbehandelingen. Dat cijfer zal de volgende jaren nog hoger liggen. De ziekte is wereldwijd aan een opmars bezig. Eind vorig jaarwerd het aantal patiënten geschat op 371 miljoen, of 6 procent van de wereldbevolking. Tegen 2030 zou dat cijfer oplopen tot 552 miljoen. De meeste patiënten komen erbij in China. Vandaag hebben 40 miljoen Chinezen de aandoening, tegen 2025 zijn dat er mogelijk 80 miljoen.
...

Wie Novo Nordisk zegt, zegt diabetes. In de eerste negen maanden van dit jaar kwam 78 procent van de groepsomzet van 61,9 miljard Deense kronen uit diabetesbehandelingen. Dat cijfer zal de volgende jaren nog hoger liggen. De ziekte is wereldwijd aan een opmars bezig. Eind vorig jaarwerd het aantal patiënten geschat op 371 miljoen, of 6 procent van de wereldbevolking. Tegen 2030 zou dat cijfer oplopen tot 552 miljoen. De meeste patiënten komen erbij in China. Vandaag hebben 40 miljoen Chinezen de aandoening, tegen 2025 zijn dat er mogelijk 80 miljoen. Op die groeimarkt heeft Novo Nordisk een wereldmarktaandeel van 27 procent opgebouwd, tegenover nog 18 procent tien jaar geleden. De diabetesbehandelingen zijn de voorbije jaren sterk veranderd door twee innovaties. De eerste is de introductie van geneesmiddelen die het GLP-1- effect verhogen. GLP-1 is een hormoon dat in de darmen wordt geproduceerd en dat vrijkomt tijdens het eten. In dat segment domineert Novo Nordisk met een marktaandeel van 65 procent voor zijn middel Victoza. De voorbije tien kwartalen is de omzet van dat product gemiddeld gestegen met 6 à 8 procent, van 3 miljard tot 11,1 miljard Deense kronen in het derde kwartaal van 2013. Maar dat laatste cijfer is slechts 300 miljoen Deense kronen of 2,5 procent meer dan in het tweede kwartaal. Daardoor werd de analistenverwachting voor Victoza niet gehaald en daalde de koers van het aandeel van Novo Nordisk. Victoza droeg in het derde kwartaal 18 procent bij aan de groepsomzet van de Denen. Een tweede -- en belangrijkere -- innovatie is de overstap van humane naar moderne insulines, die gebruiksvriendelijker zijn, een betere glycemiecontrole mogelijk maken en een lager risico op hyperglycemie hebben (glycemie is de hoeveelheid suiker of glucose in het bloed). In het segment van de langwerkende moderne insulines domineert het geneesmiddel Lantusvan Sanofi. Daardoor heeft Sanofi een marktaandeel van 35 procent in moderne insulines, niet veel minder dan de 46 procent van Novo Nordisk. Levemir van Novo Nordiskis de belangrijkste concurrent voor Lantus. Met Tresiba en Ryzodeg leken de Denen twee nieuwe stermiddelen klaar te hebben om Lantus te counteren. Beide kregen dit jaar groen licht voor de commercialisering in Europa, Japan en Mexico. In de Verenigde Staten liep het mis. Op maandag 11 februari verloor de koers ongeveer 15 procent, nadat de Amerikaanse controleautoriteit FDA hadlaten weten dat verder onderzoek naar de mogelijke risico's op hartfalen nodig was. De lancering in de Verenigde Staten is daarmee enkele jaren uitgesteld. Dat verklaart waarom het aandeel van Novo Nordisk al een jaar vlak presteert. Het aandeel is tegen 18 keer de verwachte winst voor 2014 niet goedkoop. Toch vinden we het aandeel koopwaardig vanwege het groeipotentieel op lange termijn.DANNY REWEGHS