Een doorslagje van een juridisch advies dat ze liet doorgaan voor een eigen nota over de verlenging van de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2. Verkeerde cijfers voor de klimaatonderhandelingen. Partijgenoot Louis Michel die haar "een assertieve en hautaine manier van communiceren" verwijt. Een akkoord over de subsidie van de offshore windparken dat al moet worden herzien nog voordat de minister het koninklijk besluit rond krijgt. Ontevredenheid in de sector over haar functioneren. Dat Marie-Christine Marghem (MR) geen sterke indruk maakt als Energieminister, is nog een eufemisme.
...