Stef Vande Meulebroucke noemt zichzelf graag een pionier en dat is hij ook als uitvoerend directeur-generaal van de eerste Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking in de EU, ook bekend als de Eurometropool in de driehoek Kortrijk-Rijsel-Doornik. Via een EGTS wil Europa meer grensoverschrijdende samenwerking mogelijk maken en bevorderen.
...

Stef Vande Meulebroucke noemt zichzelf graag een pionier en dat is hij ook als uitvoerend directeur-generaal van de eerste Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking in de EU, ook bekend als de Eurometropool in de driehoek Kortrijk-Rijsel-Doornik. Via een EGTS wil Europa meer grensoverschrijdende samenwerking mogelijk maken en bevorderen. STEF VANDE MEULEBROUCKE. "Hoegenaamd niet. Ik zie het als een verrijking. En ik voel me nuttig, want je geniet het respect van alle betrokken instanties uit Noord-Frankrijk, West-Vlaanderen en Henegouwen. En last but not least: elke dag heb ik een goed gevoel omdat ik mag pionieren in een bijzonder project. Zelfs in contacten met de Europese Unie wordt onze rol als voortrekker onderlijnd. U moet weten dat de EGTS Kortrijk-Rijsel-Doornik de allereerste is. Inmiddels zijn er al een vijftiental en er komen er nog steeds bij." VANDE MEULEBROUCKE. "Dat valt best mee. De politici die u citeert zijn ruimdenkend en laten dus voldoende ruimte voor de dagelijkse werking. Als een organisatie door veertien instellingen wordt gedragen, dan is een coherent beleid niet vanzelfsprekend. En dus wordt er sterk gerekend op een centraliserende figuur. Gemakkelijk is dat niet, want onder onze partners bevinden zich ook organisaties die zelf onder druk staan. Een EGTS moet dat alles proberen te overstijgen. Er kan weinig twijfel over bestaan dat de regio's belangrijker worden naarmate Europa groter wordt. Een goed werkende EGTS is tegelijk een 'facilitator' en een 'integrator' van samenwerkingsvormen langs de grens. De bedoeling is altijd om er beter van te worden. VANDE MEULEBROUCKE. "Er is zoveel. Maar laat me toe om twee heel mooie realisaties naar voren te schuiven. "In januari heeft de Eurometropool Kortrijk-Rijsel-Doornik een eerste Europese EGTS-conferentie gehouden in Rijsel. Vanuit alle uithoeken van Europa zijn andere EGTS'en komen luisteren naar wat we doen. We gelden voor de rest van Europa als een rolmodel. Een tweede belangrijke realisatie is ons 'innovatieplatform'. Alle instellingen die in Le Nord, West-Vlaanderen en Henegouwen bezig zijn met innovatie, zitten in één organisatie waar verschillende clusters (agro-industrie en voeding, logistiek, innoverende materialen, textiel, design en multimedia) elkaar vinden." VANDE MEULEBROUCKE. "Dat zegt u. Ik zie dat anders. Bekijk deze brochure van een Henegouwse intercommunale. Het staat vol met verwijzingen naar onze 'driehoeksrelatie'. Ik verwijs ook graag naar het nieuwjaarswoordje van Martine Aubry in Rijsel. Eén en al lofzang op de Eurometropool. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat die grensoverschrijdende reflex nog het minst leeft aan Vlaamse kant, en dat is jammer. Ik stel dat ook vast bij de grote Vlaamse bedrijven zoals Bekaert of Barco." VANDE MEULEBROUCKE. "Uitstekend. We hebben een nieuwe manager en ze werkt met een onbevangen blik. Via het managementcomité blijf ik op de hoogte." VANDE MEULEBROUCKE. "Oei, oei, die staan op een bijzonder laag pitje. Ik heb omzeggens geen sport meer gedaan sinds ik hier aan de slag ben. Mijn troost is dat ik uit deze job heel veel voldoening haal. " KC"Wij gelden voor de rest van Europa als rolmodel"