Begin dit jaar dook Peter Coates, directeur bij de internationale grondstoffenhandelaar Glencore, op een evenement in Sydney op om bij hoge uitzondering zijn stem als vooraanstaande figuur in de mijnbouw te laten horen. Hij nam het uit volle borst op voor de steenkoolindustrie, die wordt bedreigd door haar bijdrage aan de opwarming van de aarde. "Onze industrie heeft zich al te vaak de schurkenrol laten opdringen", zei Coates, een oudgediende in de steenkoolontginning, tijdens het mijnbouwevenement. "We hebben de onwetendheid over wat we doen en hoe we dat doen, laten invullen door hippe wetenschappers en radicale activisten die geen oplossingen zoeken, maar verdeeldheid en vernieling zaaien." Zes maanden later gaat de industrie tot de actie over om haar imago van vervuiler op te krikken. Coal21, een industriële corporatie in Australië die gesteund wordt door 26 mijnbouwbedrijven, heeft een reclamecampagne met een waarde van 4 miljoen dollar gelanceerd. Het heeft een offerte uitgeschreven voor advertenties op de Australische tv, sociale media, radio en pers. Het basisconcept van de campagne is het idee dat steenkool schoner gemaakt kan worden door de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales die op steenkool draaien, af te vangen en ondergronds op te slaan.
...