1 Waarom is de fietsvergoeding interessant?
...

1 Waarom is de fietsvergoeding interessant? De vergoeding is zowel voor werkgevers als werknemers interessant. De toelage is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Het is dus een nettobedrag. 2 Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Ten eerste mag het bedrag van de fietsvergoeding niet hoger liggen dan 0,25 euro per kilometer. Ten tweede mogen de werknemers de vergoeding enkel ontvangen voor de kilometers die ze met de fiets afleggen. Wie naar het station fietst om daar de trein te nemen, krijgt de vergoeding dus alleen voor het eerste deel van het traject. 3 Wie kan een fietsvergoeding krijgen? "Om te weten of u een vergoeding kunt krijgen, kunt u de sectorinformatie van uw onderneming raadplegen", zegt Laurence Philippe, legal expert bij Partena Professional. "Op dat gebied verandert er geregeld wat, met veel sectoren die de verplichte tussenkomst invoeren of optrekken. Het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) kende sinds 1 juli 2020 bijvoorbeeld een fietsvergoeding van 10 cent per kilometer. Op 1 juli 2022 werd het bedrag verdubbeld."Ook een aantal andere sectoren verhoogde onlangs de vergoeding, maar zij moeten dus niet verplicht het maximumbedrag van 0,25 euro per kilometer betalen. Intussen besliste de federale regering een budget van 80 miljoen euro vrij te maken voor de veralgemening van de fietsvergoeding. Die discussie wordt momenteel nog gevoerd door de sociale partners.