Wall Street domineert de fondsenreturns 1995.
...

Wall Street domineert de fondsenreturns 1995.Er is weer een jaar voorbij. Tijd voor een terugblik. De beste en de slechtste fondsen op een rij. Kategorie per kategorie.De overzichtstabellen houden in hoofdzaak rekening met de kapitalizatiefondsen. Voor zover die bestaan uiteraard. Is dit niet het geval, dan wordt de return (meerwaarde + koepon) van het uitkeringsaandeel in de prestatievergelijking opgenomen. Wij hebben ons in hoofdzaak gebaseerd op de koerslijsten die wekelijks verschijnen in Cash !. Wij pretenderen dus niet volledig te zijn. Dit is vrijwel onmogelijk gezien de grote hoeveelheid fondsenkompartimenten die elk jaar worden bijgecreëerd. Minimumtermijn.Bij de selektie houden we rekening met de lanceerdatum van het beleggingsfonds. De referentieperiode moet minimum twaalf maanden bedragen. Anders zal het fonds niet in een van de tabellen terug te vinden zijn. Enkel voor de Top 50 maken we hierop een uitzondering. Onze afsluitdatum is 1 december 1995. We geven telkens het resultaat op jaarbasis (12M). De tabel is opgemaakt op basis van de plaats van het beleggingsfonds in de rangschikking over de voorbije twaalf maanden.Wisselkoersverrekening.Bij de prestatievergelijking houden we enkel rekening met de evolutie van de inventariswaarde. Instap- en uitstapkosten alsook de beurstaks worden niet doorgerekend. De jaarlijkse beheerskosten zitten automatisch verrekend in de inventariswaarde van elk kompartiment. De returns worden berekend op basis van de meest recent gepubliceerde koers voor de betreffende referentieperiode. Alle meer- of minwaarden worden omgerekend naar Belgische frank (BEF) om een totale vergelijking mogelijk te maken.Een investering in beleggingsfondsen moet doorgaans beschouwd worden als een lange-termijnbelegging. Het debâcle over 1994 gevolgd door het herstel in 1995 illustreert dit overduidelijk. Wie begin dit jaar aandelen- en obligatiefondsen verkocht uit ontgoocheling ontnam zich alle kansen op een koersenherstel. Rentepret.De rentedaling zette zich internationaal door. Zowel de korte- als de lange-termijnrente. Vooral de obligatiefondsen puurden hieruit de meeste winst. De aandelenmarkten wachtten langer op een bevestiging van deze rentetrend om de weg naar omhoog te vinden. Bovendien werd een houvast gezocht in de bedrijfsresultaten die uiteraard sterk afhankelijk zijn van de ekonomische konjunktuur. Die groeicijfers wijzen op een vertraging voor dit jaar. Op sommige aandelenmarkten heerste dan ook enig voorbehoud. De Angelsaksische beurzen trokken zich van deze groeivertraging weinig aan. New York scoorde afgerond zeventigmaal een nieuw rekord dit jaar. Fenomenaal veel. De zwakke dollar topte de prestatie maar lichtjes af.Naast de forse koersklim in de Verenigde Staten was het meest opmerkelijke feit dit jaar de sterkte van de BEF. Meer dan ooit loonde het de moeite "thuis" te beleggen. De inventarisvergelijking die dagelijks door het Gemeentekrediet wordt berekend, plaatst de obligatiefondsen in BEF/LUF, de pensioenspaarfondsen én de portefeuilles belegd in Belgische aandelen helemaal bovenaan. De fondsenbelegger koos duidelijk voor zekerheid en een beperkt risico. In de eerste jaarhelft kenden de obligatie-fix-fondsen dan ook een ware explosie. De "emerging markets" werden kompleet genegeerd. Globaal genomen gingen de totale activa die belegd zijn in beleggingsfondsen niet spectaculair vooruit. De groei van de voorgaande jaren stokte. De konkurrentie van "veilige", klassieke produkten met vaste rente was groot na het desastreuze jaar 1994. Heel wat kapitaal werd dan ook afgeleid richting euro-emissies in LUF, DEM, NLG en DKK. Daarnaast manifesteerde de fiskaalvriendelijke verzekeringsbon zich als grote konkurrent tijdens de eerste zes maanden van 1995. De fondsbeheerders breiden vandaag hun gamma verder uit en ze leggen hierbij de klemtoon op de transparantie. Bovendien wordt verder gezocht naar niches in de markt om de konkurrentie de loef af te steken. Sektorfondsen, bevaks in onroerend en bevaks in privé-schuldpapier zijn meer dan waarschijnlijk items die dit jaar zullen bespeeld worden. Geert TackWall Street was the place to be in 1995. De 13 beste performers onder de fondsen het afgelopen jaar zijn belegd in de Verenigde Staten.