OMGEVING.
...

OMGEVING.Hewlett-Packard, met zijn wijdlopend gamma van Unix- en pc-producten, is zes jaar geleden begonnen om een standaard werkomgeving te creëren voor elk van de 110.000 pc's op zijn interne netwerk. Vijf jaar heeft de implementatie geduurd. Serge Rosenberg is verantwoordelijk voor de interne elektronische beheerssystemen van HP op het Europese hoofdkwartier in Genève. "Wij hebben een redelijk gestandaardiseerd, maar open platform gebouwd, een common operating environment, waaraan we gemakkelijk uitbreidingen kunnen toevoegen." Iedereen krijgt bijvoorbeeld een vast stel kantoortoepassingen (onder andere Lotus SmartSuite), maar daarnaast kan men zijn favoriete pakket laten installeren, weliswaar tegen een meerkost. Genormaliseerde omgevingen, onderstreept Rosenberg, hebben talrijke, evidente voordelen : minder opleidingskosten en makkerlijker te realiseren computer based training ; minder support-uitgaven, want veel minder variëteit ; probleemloze uitwisseling van werk tussen alle werknemers ; competentere en dus meer productieve gebruikers (die ook makkelijker informele hulp krijgen) ; lagere aankoopprijzen en de mogelijkheid om concurrent server based licensing contracten af te sluiten (wie een toepassing start, krijgt voor de duur van hun gebruik een licentie uit de grote pot toegewezen). "In één nacht kunnen we nu een nieuwe versie van een besturingssysteem of een nieuw stuk software verdelen over onze 110.000 pc's. Dat betekent natuurlijk niet dat we al die mensen in één nacht kunnen opleiden of dat we eventuele hardware-uitbreidingen in één nacht kunnen doen." De technische implementatie is dus geen hinderpaal meer om de technische vooruitgang te volgen. Aan de basis van een dergelijke omgeving (die HP ook buiten zijn bedrijf commercialiseert) liggen een aantal management tools. Een zelf ontwikkeld programma voor activabeheer, de Application Integration Manager, dat in zeer heterogene computerparken kan werken, rapporteert bijvoorbeeld hard- en softwareconfiguraties naar de server en vraagt hem of er soms upgrades klaarliggen. "Toen we Windows NT in huis haalden, wisten we meteen hoeveel machines NT direct konden draaien, hoeveel een upgrade konden krijgen en hoeveel vervangen moesten worden," stelt Rosenberg. Pc's die crashen, rapporteren daarover, zodat herhaling kan worden voorkomen. "We plakken een prijs op het verlies aan werktijd en de kosten van herstelling en troubleshooting en gebruiken dat als een maat voor het succes van ons platform bij het drukken van de kosten." Cijfers wil Rosenberg daar niet op plakken, maar wel dat het aantal incidenten sinds de invoering van de standaardomgeving gedaald is van vier per maand per pc naar 0,8.