Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft als belangrijkste troef dat zijn winst wettelijk gereguleerd is, en dus niet afhangt van de grillen van de conjunctuur. Bovendien is de regelgevende overheid het bedrijf gunstig gezind. Het mag een billijk rendement halen uit zijn investeringen: hoe meer het investeert, hoe meer winst het mag maken. Aangezien Elia bezig is aan een stevig uitbreidingsprogramma - zowel met Elia Transmission in België als met het dochterbedrijf 50Hertz in Duitsland - hebben de aandeelhouders een vooruitzicht op stabiele en stij...

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, heeft als belangrijkste troef dat zijn winst wettelijk gereguleerd is, en dus niet afhangt van de grillen van de conjunctuur. Bovendien is de regelgevende overheid het bedrijf gunstig gezind. Het mag een billijk rendement halen uit zijn investeringen: hoe meer het investeert, hoe meer winst het mag maken. Aangezien Elia bezig is aan een stevig uitbreidingsprogramma - zowel met Elia Transmission in België als met het dochterbedrijf 50Hertz in Duitsland - hebben de aandeelhouders een vooruitzicht op stabiele en stijgende winsten. Het grootste risico is dat de volgende jaren een kapitaalverhoging nodig is om die investeringen te financieren. Voorlopig lijkt Elia voldoende te kunnen ophalen via een schuld-financiering. De netbeheerder spint garen bij de structurele transformatie van de energiemarkt. De afhankelijkheid van de wispelturige wind- en zonne-energie neemt toe. Om de bevoorrading op peil te houden moeten de Europese elektriciteitsmarkten beter met elkaar worden verbonden. Dat betekent dus investeren in hoogspanningslijnen. Duitsland bijvoorbeeld wil de windenergie die op de Oostzee wordt opgewekt, tot bij de verbruiker in het zuiden van Duitsland brengen. 50Hertz speelt daar een sleutelrol in. Ook in België werkt Elia aan een aantal grote projecten om de elektriciteit van de windturbines in de Noordzee tot bij de verbruiker te loodsen. In het nieuwe tariefakkoord bevestigt de toezichthouder dat de uitbreiding van het hoogspanningsnet extra winst oplevert voor Elia. Onlangs liet de Gentse burgemeester Daniel Termont - de voorzitter van de aardgasnetbeheerder Fluxys en de spreekbuis van de gemeenten die een belangrijke aandeelhouder zijn van Fluxys en Elia - een ballonnetje op over de mogelijke fusie van Fluxys en Elia. De industriële logica is dat gas en elektriciteit elkaar steeds beter aanvullen, omdat gascentrales de ideale back-up zijn voor de wisselvallige hernieuwbare-energieproductie. Het is afwachten of daar iets van komt. In de eerste helft van 2015 steeg de vergelijkbare winst met 20 procent. Dat was vooral te danken aan de sterke prestaties van 50Hertz, maar ook Elia Transmission deed het beter dan verwacht. De lage risicovrije rente weegt op de winst die Elia mag maken, maar de lage rente verlaagt ook de financieringskosten. Nu Elia een druk investeringsprogramma afwerkt, is dat mooi meegenomen. De winst over 2015 zou ongeveer 2,84 euro per aandeel bedragen, wat een dividend in de buurt van 1,58 euro per aandeel oplevert. Dat impliceert een dividendrendement van een kleine 4 procent. Beleggers betalen 14 keer de verwachte winst voor 2016, wat gezien het lage risicoprofiel en de gunstige vooruitzichten niet overdreven is. We blijven positief over Elia als defensief aandeel, ondanks de hoge koers. Danny Reweghs