We doen eigenlijk al 137 jaar hetzelfde, en dat is families begeleiden bij de opbouw van hun industriële en private vermogen", zegt Regnier Haegelsteen, de voorzitter van het directiecomité van Bank Degroof. "Onafhankelijkheid is ons keurmerk. We leven van onze reputatie. We dringen onze producten niet op aan de klant, maar geven in eer en geweten advies. Geen van onze beheerders of adviseurs kent de rendabiliteit van zijn klant voor de bank. De bonussen die we uitkeren zijn gebaseerd op de klantentevredenheid", zegt Pierre Paul De Schrevel, een van de zes gedelegeerd bestuurders van Bank Degroof en de manager voor het vermogensbeheer.
...

We doen eigenlijk al 137 jaar hetzelfde, en dat is families begeleiden bij de opbouw van hun industriële en private vermogen", zegt Regnier Haegelsteen, de voorzitter van het directiecomité van Bank Degroof. "Onafhankelijkheid is ons keurmerk. We leven van onze reputatie. We dringen onze producten niet op aan de klant, maar geven in eer en geweten advies. Geen van onze beheerders of adviseurs kent de rendabiliteit van zijn klant voor de bank. De bonussen die we uitkeren zijn gebaseerd op de klantentevredenheid", zegt Pierre Paul De Schrevel, een van de zes gedelegeerd bestuurders van Bank Degroof en de manager voor het vermogensbeheer. De financiële crisis en van de beurs wegvluchtende beleggers beten natuurlijk ook in het vlees van Bank Degroof. Maar de onafhankelijke vermogensbankiers winnen al enkele jaren marktaandeel tegenover de grote financiële instellingen. Eind september 2008 had Bank Degroof een vermogen van 24,1 miljard euro onder beheer. "In sommige jaren steeg het vermogen dat we beheren met 1,5 miljard euro. Dat is veel voor ons. Ook in de crisis hebben we het goed gedaan. We kwamen er sterker uit. Tekenend is dat in volle crisis nogal wat klanten cash bij ons kwamen parkeren. Ons eindresultaat voor 2008-2009 (Bank Degroof sluit het boekjaar af in september, nvdr) hebben we nog niet, maar de onderliggende winstcijfers beloven redelijk goed te zijn", zegt Regnier Haegelsteen. Van de komst van extra copycats op de markt beweert Bank Degroof niet bang te zijn. "Dat ons model wordt gekopieerd door anderen, zou het beste zijn wat ons kan overkomen", zegt Regnier Haegelsteen. "Wel willen we ons beter in de markt positioneren door onze communicatie en onze marketing beter te verzorgen." En een eventuele overname, nu een aantal banken door de Europese Commissie verplicht wordt activiteiten te verkopen, behoort dat tot de mogelijkheden? "We houden de markt in de gaten. De Europese tak vermogensbankieren van KBC staat te koop, maar is te groot voor ons. Bovendien willen we zeker voortgroeien in België, Frankrijk en Luxemburg. We gaan in geen geval gekke prijzen betalen voor overnames. We hebben dat niet nodig, want we hebben ook veel organische groeimogelijkheden. Een overname moet ook compatibel zijn met onze cultuur. Dat is van cruciaal belang", zegt Regnier Hae-gelsteen. Een particulier klopt bij Bank Degroof tevergeefs aan voor een hypotheek, of een ondernemer vindt er geen klassiek kaskrediet. Bank Degroof is een huis van advies voor de beter gefortuneerde medeburger. De instapdrempel bedraagt 250.000 euro, maar ook beloftevolle jonge ondernemers zijn welkom, want daar liggen de groeimogelijkheden. "We zijn een levenscyclusbank", zegt Pierre Paul De Schrevel. "Dat betekent dat onze diensten opgebouwd zijn rond de geldkwesties die een vermogende doorheen zijn leven meemaakt." Dat is in de eerste plaats natuurlijk het beheer van het zakelijke en private vermogen, goed voor ongeveer 80 procent van de inkomsten. "Maar we helpen een ondernemer ook om zijn bedrijf te financieren. We helpen bij de aankoop of verkoop van een onderneming. We helpen de opvolging in het bedrijf te regelen. We helpen de klant bij zijn successieplanning. En wie vermogen wil opbouwen, moet eerst investeren. Daarvoor heb je schulden nodig. Patrimoniale kredieten ter financiering van het vermogen van de klanten doen we dus ook. De klant kan voor al deze diensten bij één huis, één bank terecht. Dat is toch een enorm voordeel van ons model", zegt Patrick Keusters, de gedelegeerd bestuurder die verantwoordelijk is voor de operationele werking van de bank. Een bezoek aan Bank Degroof ademt discretie en groot geld uit. De bezoeker moet eerst door twee zware metalen deuren. De bode ontfermt zich over de mantels. En het gesprek gebeurt in een rococo vergaderzaal, met een wijds fresco, stucornamenten, en historische schilderijen aan de muren. Maar de directieleden verwijzen snel de karikatuur, dat bank Degroof een gesloten bank van en voor een Franstalige elite zou zijn, naar de prullenmand. Bank Degroof is weliswaar van Franstalige oorsprong, maar groeide de jongste 25 jaar sterk in Vlaanderen. "Dat is begonnen in de jaren tachtig met de beursintroducties. Vlaamse bedrijven als Desimpel hebben we bij manier van spreken in het plat West-Vlaams naar de beurs gebracht. Daaruit groeide ons volledige dienstenaanbod", zegt Alexis Meeùs, de gedelegeerd bestuurder voor de afdeling corporate finance. En zegt Regnier Haegelsteen: "Iets meer dan 35 procent van het personeel is Nederlandstalig. In dit huis spreekt ieder zijn eigen taal." Bank Degroof is sinds 1998 een nv, maar opereert nog als een partnerschip. "In 1998 hebben wij een buy-out gedaan. We wilden een private, onafhankelijke zakenbank blijven. De meerderheid van de aandelen kwam in de handen van het management. We werken echter nog steeds in de geest van een partnership. We zijn geen collega's maar partners. We delen onze problemen en onze successen", zegt Regnier Haegelsteen. In de praktijk legt dat de dagelijkse leiding bij een zeskoppig directiecomité. "Maar aan het einde van de dag, als er beslissingen moeten worden genomen, heb ik het laatste woord. Maar het is nog nooit gebeurd dat wij onderling een groot verschil van mening hadden. Business isfun. We amuseren ons", zegt Regnier Haegelsteen. Met een eigen vermogen van 500 miljoen euro op een balanstotaal van ongeveer 5 miljard euro zit een financiële instelling als Bank Degroof goed in het kapitaal. "Onze solvabiliteitsratio is ruim twee keer het vereiste minimum. We zouden het met minder kapitaal kunnen doen, maar een ruime buffer is een kwestie van reputatie, imago en geloofwaardigheid. Het is belangrijk om een onwrikbaar bewijs te leveren van de sterkte van onze bank", zegt Regnier Haegelsteen. En omdat de bank geen vers kapitaal nodig heeft, is een beursgang, waar enkele jaren geleden nog sprake van was, van de baan. "We prijzen ons gelukkig dat we vandaag niet op de beurs staan. Dat laat ons toe om op een rustige manier het vizier op de lange termijn gericht te houden", zegt Pierre Paul De Schrevel. Nochtans genoeg gegadigden om een stukje van Bank Degroof te kopen. "Sinds jaren worden we benaderd door alle soorten van investeerders. Familiale groepen. Banken. Investeerders. Ze wilden ons kopen, of een belang in de bank nemen. We zijn daar heel trots op", zegt Regnier Haegelsteen. Die gesprekken zijn nu ook uitgemond in een deal. De investeringsmaatschappij Cobepa koopt een belang van 8,3 procent in Bank Degroof. Regnier Haegelsteen legt uit: "Wij beschouwen Cobepa als een ideale partner, want het is net zoals wij een niet-genoteerde onderneming die gedragen wordt door familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie. De intrede van Copeba is ook belangrijk voor de continuïteit van Bank Degroof. Copeba heeft de middelen om aandelen over te kopen van kleinere aandeelhouders die op termijn uit Bank Degroof zouden willen stappen." Cobepa koopt zich in door bestaande aandelen van Bank Degroof over te nemen. Cobepa koopt ten eerste een deel van de aandelen die Bank Degroof van zichzelf bezit (bijna 3 procent van alle aandelen). Een deel komt van verschillende kleine aandeelhouders, die een pakket van hun aandelen wilden verzilveren. Ten slotte komt een deel van de aandelen via Guimard Finance. Dat is een holdingmaatschappij van de meeste sleutelfiguren en vroegere vennoten van de bank. "Guimard Finance heeft iets minder dan drie procent verkocht aan Cobepa", duidt Regnier Haegelsteen. "Maar de aandeelhouders van Guimard Finance hebben ter gelegenheid van die transactie, ook nog eens aandelen gekocht. Het is belangrijk om te melden dat geen van de referentieaandeelhouders aandelen verkocht heeft. Ook de sleutelfiguren van de bank verkopen niet." De prijs per aandeel wordt niet bekendgemaakt. Tijdens een kapitaalverhoging in juli 2008 werd een aandeel op circa 190,8 euro gewaardeerd. Daarmee zou de bank 1,484 miljard euro waard zijn. Die waardering dateert dus van voor de crisis, en mogelijk heeft die ook de waarde van Bank Degroof afgeroomd. De holding Bois Sauvage, die 16,28 procent van Bank Degroof in handen heeft, kleefde eind 2008 een waarde van 150,17 euro op een aandeel Bank Degroof. Dat waardeert de bank op 1,17 miljard euro. Welk advies geeft Bank Degroof aan haar klanten? Wat goed is voor de welgestelde, kan ook niet slecht zijn voor de kleine particuliere belegger. Pierre Paul De Schrevel: "Veiligheid. Stabiliteit. Continuïteit. Dat zijn de ordewoorden voor het grootste deel van het vermogen. We zorgen op die manier voor een constante stroom van inkomsten. Via een ander deel van het vermogen zoeken we bescherming tegen inflatie. Inflatie is en blijft de grootste kwelgeest voor de vermogende. Maar om een hoger rendement te halen, moet je meer risico's nemen. Het is duidelijk dat de groeiportefeuilles van de klanten vorig jaar zwaar hebben geleden." De meeste klanten beseffen dat risicoportefeuilles in de brokken delen als het mis gaat op de beurzen. Toch daagt één klant Bank Degroof voor de rechter, uit onvrede met het advies om in te tekenen op de kapitaalverhoging van Fortis. "We betreuren dat, maar staan sterk in onze schoenen. We hebben het pro en contra van die investering afgewogen met de klant. Meer commentaar geven we daar niet op", zegt Pierre-Paul De Schrevel. Namen van klanten zal Bank Degroof nooit noemen. Toch lichten de namen van enkele werknemers een tipje van de sluier. Jacques Berghmans is fondsenbeheerder, maar vooral sleutelaandeelhouder van het kalkimperium Lhoist. Claude Jottrand werkte 20 jaar bij de vermogensbankier, en is vandaag voorzitter van de raad van bestuur van Verlinvest. Die holding wordt gecontroleerd door de AB InBev-familie de Spoelberch uit Wespelaar. Nog een Belgische AB InBev-aandeelhouder is Eleonore Gatto. De zus van de bekende violist Lorenzo - finalist tijdens de jongste Koningin Elisabethwedstrijd - werkte tot voor kort als vermogensbeheerder bij Bank Degroof. Ook de bestuursmandaten van enkele topmanagers bieden wellicht een indicatie van de bezoekers van de geldmakers achter Bank Degroof. De mandaten verwijzen naar de families Bracht (Sipef), Janssen (UCB), of de autofamilie D'Ieteren. Vermogen overdragen over de generaties, het blijft een kunst. Door Wolfgang Riepl en Daan Killemaes/Foto's Michel WiegandtWat goed is voor de welgestelde, kan ook niet slecht zijn voor de kleine particuliere belegger."We zijn geen collega's maar partners. We delen onze problemen en onze successen" Regnier Haegelsteen"Vlaamse bedrijven als Desimpel hebben we bij manier van spreken in het plat West-Vlaams naar de beurs gebracht" Alexis Meeùs