DE AUTONOMIE VAN ANDERSEN CONSULTING.
...

DE AUTONOMIE VAN ANDERSEN CONSULTING.In navolging van hun cliënteel vindt een globalisering van de audit- en consultingfirma's plaats," zegt Frank Guillemyn - managing partner van Andersen Consulting (AC) in België - als reactie op de recente overstap van de KPMG-managementadviseurs naar PricewaterhouseCoopers. "Veel bedrijven werken vandaag internationaal. Zij vragen advies over een brede waaier van onderwerpen, die de grenzen ver overschrijden. Deze opdrachten dwingen tot een sterke financiële basis. Sommige klanten vragen immers een resultaatverbintenis. Om deze risico's te kunnen dragen, bundelen diverse consultantsbureaus hun krachten. Met een kleine ploeg van 70 medewerkers - zoals KPMG Consultants, die niet in een internationaal netwerk geïntegreerd zijn - kun je de markt niet meer dekken. In die zin ligt hun overstap naar een grote concurrent voor de hand." Een volledige integratie tussen het managementadvies en de klassieke auditfuncties (revisoraat, accountancy en fiscaliteit) ziet Guillemyn echter niet goed zitten: "Het zijn twee verschillende werelden, die andere profielen en opleidingen vragen. Ik geloof niet in de nood aan een one-stop-shopping, waarbij de klanten op één plaats met al hun vragen terechtkunnen. Dit idee wordt meer door de sector dan door de markt gepropageerd. Bovendien is audit met haar structuur van zelfstandige vennoten (associaties) - zoals in andere sectoren zijn de ego's niet zelden nog groter dan de gebouwen - nog altijd lokaal geïnspireerd, terwijl consultancy veel internationaler werkt. Ook kost de aanmaak van de business-technologie meer geld dan de creatie van boekhoudkundige software. Tenslotte is de groei uit het revisoraat, terwijl managementadvies sterk in de lift zit." Daarom steunt de Belgische topman van Andersen Consulting de echtscheidingsprocedure met Arthur Andersen (AA): "Wij willen niet uit het netwerk, maar wel méér zelfstandigheid. Sinds 1989 bestaat er een operationele splitsing tussen beide groepen van Andersen Worldwide. Maar de onderlinge afspraken worden niet gerespecteerd. In plaats van synergie, stellen wij een toenemende concurrentiedruk van Arthur Andersen vast. Ook in België. De overname van Delaware Computing bewijst dat zij hun consultancy-afdeling verder aan het uitbouwen zijn. Dat veroorzaakt spanningen op het veld." Vernon Ellis, de Europese topman van Andersen Consulting, bevestigt dit onafhankelijkheidsstreven van zijn groep. "Bedrijfsrevisoraat en fiscaliteit zijn financiële handelsproducten ( commodities) geworden, waarvan de wetgever de krijtlijnen bepaalt. Net als de apothekers is audit een beschermd en gereguleerd beroep, waarin je jezelf bij wijze van spreken moet inkopen. Het kapitaalintensieve managementadvies daarentegen wordt op maat geleverd. Indien AC en AA niet scheiden, beperken wij onze groeimogelijkheden. Tenslotte betalen wij al jarenlang een goodwill van gemiddeld 15% van ons inkomen. Dat was zo'n 170 miljoen dollar in 1997. Dat is veel te veel." De toekomst ligt in consultancy, besluit Ellis: "Sinds mijn toetreding tot de groep stijgt de omzet elk jaar. Ook breiden onze activiteiten elk jaar uit. Dankzij de elektronische revolutie - informatietechnologie en e-commerce - bouwen wij de fundamenten voor het bedrijfsleven in de 21ste eeuw."Eric Pompen