Of er een verband is met de schabouwelijke prestaties van het Belgische voetbal weten we niet, maar sinds 2005 zwaait Vlaams minister van Sport Bert Anciaux (Spirit) driftig met miljoenen aan subsidies richting Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Omdat sport een regionale bevoegdheid is, moet de unitaire Voetbalbond eerst gesplitst worden vooraleer de excellentie zijn manna kan laten neerdalen.
...

Of er een verband is met de schabouwelijke prestaties van het Belgische voetbal weten we niet, maar sinds 2005 zwaait Vlaams minister van Sport Bert Anciaux (Spirit) driftig met miljoenen aan subsidies richting Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Omdat sport een regionale bevoegdheid is, moet de unitaire Voetbalbond eerst gesplitst worden vooraleer de excellentie zijn manna kan laten neerdalen. Technisch directeur Michel Preud'homme kwam intussen op de proppen met een plan voor een dubbele splitsing van de Voetbalbond. Over de scheiding tussen het betaald voetbal (eerste en tweede klasse) en het amateurvoetbal (derde klasse en lager) lijkt er een consensus te bestaan, maar dat is absoluut niet het geval over de splitsing van dat amateurvoetbal in een Vlaamse en een Waalse afdeling. Dat een hervorming van de organisatie zich opdringt, daarvan zijn zelfs de topmensen van de Belgische Voetbalbond overtuigd, maar een communautaire splitsing is voor hen een stap te ver. Bondsvoorzitter Jan Peeters weigert zelfs het geladen woord uit te spreken en heeft het voortdurend over het trekken van een verticale lijn. Het standpunt van de Voetbalbond mag overigens niet alleen gezien worden als een pure behoudsgezinde of Belgicistische reflex, de organisatie heeft de miljoenen van Anciaux gewoon niet nodig. Dat is onder meer te danken aan de Rode Duivels, die er zes keer op rij in slaagden om zich te plaatsen voor de eindronde van een WK, wat telkens een leuke bonus opleverde. De Voetbalbond hield aan de campagne in Japan en Zuid-Korea (2002) een extraatje over van twee miljoen euro. Ook de organisatie - samen met Nederland - van het Europees Kampioenschap in 2000 was een financiële voltreffer. "Het bracht ons 10 miljoen euro op, een bedrag dat we tot de laatste cent hebben geïnvesteerd in jeugdwerking en infrastructuur," rekent penningmeester Germain Landsheere ons voor. Het Nationaal Voetbalcentrum Euro 2000 in Tubize is daarvan het levende bewijs. Het complex met voetbalterreinen, sportzalen, een restaurant en een sporthotel zal vanaf juni 2006 ter beschikking staan van de meer dan 400.000 leden van de Voetbalbond. Een splitsing mag de deur dan wel openzetten voor ruim 5 miljoen euro aan subsidies, de bondsmensen vrezen dat er ook middelen verloren zullen gaan. "Sommige van de elf hoofdsponsors die jaarlijks 300.000 euro in de Voetbalbond pompen, hebben al laten weten dat ze zullen afhaken indien de Voetbalbond gesplitst wordt," waarschuwt Jan Peeters. "Ik vermoed niet dat er veel aan ons engagement zal veranderen," sust Dirk Schyvinck, verantwoordelijke sponsoring en publiciteit bij Dexia, een van de elf hoofdsponsors. "De Rode Duivels zijn het uithangbord en op dat vlak zal er weinig of niets veranderen."Een ander tegenargument dat men aan de Houba de Strooperlaan graag opwerpt, is de meerkost die uit deze operatie zal voortvloeien. "Nu al klaagt men steen en been dat de Voetbalbond een stroeve organisatie is, maar in dat scenario gaan we maar liefst vier centrale administraties hebben," merkt Jan Peeters fijntjes op. De bondsvoorzitter ziet ook niet meteen een kant-en-klare oplossing om de 150 personeelsleden over die vier administraties te verdelen. De top van de Voetbalbond mag zich dan al uitputten in het zoeken naar tegenargumenten, uiteindelijk is het nog altijd de Algemene Vergadering - waarin alle divisies vertegenwoordigd zijn - die het laatste woord heeft. Probleem voor de voorstanders van een splitsing is echter dat er een gekwalificeerde meerderheid van 80 % nodig is om de hervormingen goed te keuren. Een rondvraag leert dat dit voorlopig veel te hoog gegrepen is. Voor ligavoorzitter van derde klasse Fons Rooms zijn er nog te veel vraagtekens: "Onze clubs willen zekerheden. We gaan ons niet zomaar in een avontuur storten."Zijn collega Jacques Lenoir, de ligavoorzitter van vierde klasse, zit op dezelfde golflengte. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 20 % van de stemmen in de Algemene Vergadering, wat betekent dat een splitsing niet meteen voor morgen is. Om dat obstakel te omzeilen, ligt intussen een nieuwe denkpiste op tafel, waarbij men enkel de provinciale afdelingen zou splitsen in een Vlaamse en een Waalse vleugel. Maar penningmeester Germain Landsheere denkt dat zelfs deze lightversie nooit aan 80 % van de stemmen zal geraken. Jurist Jan Peeters heeft sinds zijn aanstelling tot bondsvoorzitter van een reglementswijziging zijn stokpaardje gemaakt. Niet alleen de gekwalificeerde meerderheid is hem een doorn in het oog, sinds de oprichting van de Voetbalbond in 1895 werden er met de regelmaat van een klok nieuwe artikelen aan het reglement toegevoegd, wat heeft geleid tot een gigantisch onpraktisch werkinstrument. Het struikelblok voor een nieuw reglement is echter het oude reglement, want om iets te veranderen, is nog altijd de 80 %-meerderheid in de Algemene Vergadering nodig. Dirk Van Thuyne