Meer dan twee jaar geleden zette de Vlaamse regering het licht op groen voor de opsplitsing van de commerciële en niet-commerciële entiteiten van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt (SP.A) wou daarmee de transparantie en de concurrentie op de arbeidsmarkt verbeteren. Steeds meer privé-bedrijven treden immers op als bemiddelaar en begeleider op de arbeidsmarkt. Landuyt was van oordeel dat er nog een rol was weggelegd voor de overheid, als regisseur én als actor. Daarom worden dienste...

Meer dan twee jaar geleden zette de Vlaamse regering het licht op groen voor de opsplitsing van de commerciële en niet-commerciële entiteiten van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt (SP.A) wou daarmee de transparantie en de concurrentie op de arbeidsmarkt verbeteren. Steeds meer privé-bedrijven treden immers op als bemiddelaar en begeleider op de arbeidsmarkt. Landuyt was van oordeel dat er nog een rol was weggelegd voor de overheid, als regisseur én als actor. Daarom worden diensten als outplacement, uitzendbureau (via T-interim), werving en selectie afgesplitst. Zij vallen onder de noemer T-Groep. Wat echter opvalt, is dat die verzelfstandiging maar met mondjesmaat vordert. "Die afsplitsing moest eigenlijk al op 1 april 2001 een feit zijn geweest," zegt Marc Andries van de studiedienst van het Vlaams Economisch Verbond ( VEV). "Maar alles wordt op de lange baan geschoven. De volledige hervorming is nu gepland voor 1 januari 2003, maar daar hebben we nog maar weinig van gezien." Een van de oorzaken van die vertraging zou Yvan Bostyn zijn, administrateur-generaal bij de VDAB. Bostyn is niet enthousiast over die verzelfstandiging. Toch komt hij aan het hoofd van de T-Groep te staan, terwijl hij de topjob bij de VDAB behoudt. Dat doet natuurlijk vragen rijzen over de ernst waarmee die veranderingen worden doorgevoerd. Philippe Muyters, gedelegeerd bestuurder van het VEV, schoot eind juli nog met scherp naar Bostyn, maar ondertussen is de storm wat geluwd. Andries: "We hoeden ons ervoor om er een persoonlijke Bostyn-zaak van te maken. Er zijn verzachtende omstandigheden. De Vlaamse regering staat ook op de rem en zij argumenteren dat die splitsing gekoppeld moet worden aan de hervorming van de administratie. Voor ons blijven echter de afspraken geldig. In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, moet de VDAB niet langer wachten op de goedkeuring van een aantal decreten om die hervormingen intern door te voeren." Ondertussen heeft Bostyn laten weten dat hij zich geëngageerd heeft om de verzelfstandiging uit te voeren. "En tot bewijs van het tegendeel zijn we bereid hem te geloven," zegt Andries.Maar de T-Groep is maar een deel van het verhaal. Er was ook afgesproken dat er een onderscheid zou komen tussen enerzijds de VDAB als regisseur en anderzijds de VDAB als actor. Ook hier moeten meer marktgerichte activiteiten worden losgekoppeld van de algemene taken van de VDAB. Nu wil Bostyn die marktgerichte activiteiten zo smal mogelijk houden. Een goed voorbeeld van de rol van de VDAB als actor en regisseur vinden we bij de begeleiding van werkzoekenden. Hier is de VDAB scheidsrechter. Maar de werkzoekenden hebben vaak nood aan een extra opleiding. Die kan door iedereen worden aangeboden, maar ook door de VDAB zelf. En dan is die natuurlijk speler. Het VEV vindt dat dit onderscheid veel te weinig gemaakt wordt. Het zoveelste bewijs dat de stroomlijning van de VDAB toch een maat voor niets dreigt te worden?A.M.