Sinds oktober 2001 kunnen zowel DCM als De Ceuster NV terugvallen op een heus onderzoeks- en dienstencentrum. De vzw Scientia Terrae is ondergebracht in een nieuw gebouw op de terreinen van De Ceuster NV in Sint-Katelijne-Waver. De investering in gebouwen en apparatuur alleen al bedraagt 1,36 miljoen euro.
...

Sinds oktober 2001 kunnen zowel DCM als De Ceuster NV terugvallen op een heus onderzoeks- en dienstencentrum. De vzw Scientia Terrae is ondergebracht in een nieuw gebouw op de terreinen van De Ceuster NV in Sint-Katelijne-Waver. De investering in gebouwen en apparatuur alleen al bedraagt 1,36 miljoen euro. Een eerste project moet het mogelijk maken om schadelijke schimmels snel op te sporen in bodems, planten en water, nog voor ze een zichtbaar probleem vormen. Zodoende kunnen deze ziekteverwekkers biologisch en op milieuvriendelijke manier worden gestopt.Een ander project is nog ambitieuzer. "We gaan alle kritische factoren die de gezondheid van de plant beïnvloeden nauwkeurig in kaart brengen, evenals hun onderlinge interacties. Dat is een immens en zeer complex werk, maar met de uitkomst hiervan zal de Belgische tuinbouw nog verder uitlopen op de concurrentie."Het eerste project is begroot op 740.000 euro en loopt over drie jaar, het tweede zou 1,49 miljoen euro kosten. Dat geld komt hoofdzakelijk van DCM en De Ceuster NV, maar de Vlaamse overheid steunt de projecten via het IWT-fonds. Tom De Ceuster heeft intussen ook een plan klaar om de financiering van Scientia Terrae een solide basis te geven. "Binnen afzienbare tijd kunnen we een volledig adviespakket aanbieden aan tuinbouwers en veilingen. We zullen onze klanten niet alleen vroeg kunnen waarschuwen voor ziekteverwekkers, maar hen ook meteen helpen het probleem te voorkomen. Dat soort professioneel advies is een wereldprimeur. Het kan makkelijk worden aangeboden in de vorm van een begeleidingscontract en het zou een financiële ondersteuning kunnen zijn voor de dure onderzoeksactiviteiten van Scientia Terrae." Er werken inmiddels negen mensen voltijds bij Scientia Terrae en er zijn samenwerkingsakkoorden afgesloten met belangrijke buitenlandse en binnenlandse onderzoekscentra. De Ceuster heeft ook een overeenkomst afgesloten met hogeschool De Nayer om hun onderzoeksgroep 'levensmiddelen en milieutoxicologie' fysiek volledig te integreren in de onderzoeksfaciliteiten van Scientia Terrae. Via die partners kan Scientia Terrae een beroep doen op nog eens vijf mensen en krijgt het centrum bovendien extra financiële ademruimte. De Ceuster: "Het gevaar bestaat dat onze tuinbouw ten onder gaat aan de gevolgen van de voorbije crisissen. Dat zou betekenen dat de productie naar Oost- en Zuid-Europa zou verhuizen. En daar hebben ze nog nooit gehoord van traceerbaarheid, kwaliteitsnormen of duurzame technieken."